Gå tilbake til:
Du er her:

Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling skal hvert år betale gebyr til kommunen. Gebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. F.o.m. 2020 skal alle bevillingshavere melde inn beregningen digitalt. Brev med instruksjoner er sendt til alle bevillingshavere

Minstegebyr 2022

Minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1.760,- pr. år.

Minstegebyret for å inneha en skjenkebevilling er kr. 5.500,- pr. år. Dette er slått fast i forskrift av 8. juni 2005 nr. 538.

Gebyret betales etter følgende satser:

Salg av øl etc.:

0,22 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol).

Skjenking av alkoholholdig drikk:

0,51 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol).

1,34 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol). 

4,42 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (alkoholholdig drikk med over 22 volumprosent alkohol).