Gå tilbake til:
Du er her:

Dersom du ønsker å servere alkoholholdig drikke i et lukket selskap eller ved én bestemt anledning, må du søke kommunen om ambulerende skjenkebevilling, eller skjenkebevilling for enkeltanledning.

Når må du søke skjenkebevilling?

Du må søke skjenkebevilling hvis:

  • du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
  • du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer
  • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område

Ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende skjenkebevilling gjelder kun skjenking til lukkede selskaper, som bryllup, konfirmasjoner, jubileum og lignende.

Deltagerne må ha en eller annen tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Arrangementet er ikke tilgjengelig for utenforstående, heller ikke med påmelding. 

Du må søke ambulerende bevilling dersom én eller flere av følgende forutsetninger er til stede:

  • Dersom man leier lokale pluss flere tjenester av utleier (vasking, servering o.l.).

  • Dersom man tar betalt for alkohol.

  • Dersom lokalet der festen skal holdes, har en serveringsbevilling.

Skjenkebevilling for enkeltanledning

Dersom gjestene er invitert for eksempel via annonser, plakater eller sosiale medier, må du søke skjenkebevilling for en enkeltanledning.

Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år. Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Slik søker du

Fyll ut skjema for rett bevilling, og send til: 

Bergen kommune
Kontor for skjenkesaker
Postboks 7700
5020 Bergen

Du kan også sende e-post: skjenkesaker@bergen.kommune.no

Du må legge ved legitimasjon i søknaden.

Kontor for skjenkesaker behandler søknadene fortløpende og uten søknadsfrist, men søk i god tid før arrangementet finner sted.

Søknader om ambulerende bevillinger må være kommet inn til Kontor for skjenkesaker senest en uke før arrangementet.

For bevilling for enkeltanledninger er behandlingstiden inntil fire uker. 

Saksbehandling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning eller bestemt del av året, innhenter kommunen uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Send klagen til Kntor for skjenkesaker i Bergen kommune, som igjen sender den videre til Fylkesmannen. Det er Fylkesmannen som behandler klagen.

Lover, forskrifter og retningslinjer

Se alkoholloven § 1-6 for enkeltanledninger, og § 4-5 for ambulerende bevilling.

Lover

Retningslinjer

Forskrifter