Gå tilbake til:
Du er her:

Når styrer eller stedfortreder ved et skjenkested slutter, må det umiddelbart søkes om godkjenning av ny styrer eller stedfortreder.

Slik søker du

For at Kontor for skjenkesaker skal kunne behandle søknaden korrekt, må søknadsskjema fylles ut.

Søknad om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder sendes pr. post til:

Bergen Kommune
Kontor for skjenkesaker
Postboks 7700
5020 Bergen

eller per e-post til :

skjenkesaker@bergen.kommune.no

Søknaden overleveres til saksbehandler, deretter blir søknaden sendt til vandelsvurdering hos politiet.

Behandlingstid

Fra komplett søknad kommer inn til Kontor for skjenkesaker til søknaden er avgjort, er saksbehandlingstiden normalt inntil 4 uker.

Lover og retningslinjer

Alkoholloven inneholder bestemmelser om styrer og stedfortreder i § 1-7c.

Serveringsloven inneholder bestemmelser i §§ 45 og 6.

Lover