Gå tilbake til:
Du er her:

Serveringssteder som allerede har skjenkebevilling for innendørs servering av alkoholholdig drikk, kan søke tillatelse til å skjenke alkoholholdig drikk utendørs.

Før du søker skjenkebevilling på uteareal

Dette gjelder kun serveringssteder som har allerede har bevilling for servering av alkoholholdig drikk innendørs.

Har du bevilling for gruppe 1 og 2 innendørs, kan du søke tilsvarende bevilling for utendørs servering.

Samme vilkår gjelder skjenkebevilling gruppe 3.

Ta gjerne kontakt med Kontor for skjenkesaker i Bergen kommune dersom du trenger hjelp med søknaden:

skjenkesaker@bergen.kommune.no / telefon 53035775.  

Slik søker du

Bruk skjemaet søknad om tillatelse til uteservering

Husk å fylle inn bevillingsnummeret, som fremgår av bevillingsdokument. La feltet stå tomt dersom du ikke har bevilling på søknadstidspunktet. 

Søknad med vedlegg sendes til:

Bergen kommune
Kontor for skjenkesaker
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er rundt to måneder. Årsaken til behandlingstiden er at søknader om bevillinger som dette skal forelegges politiet til uttalelse før kommunen kan ferdigbehandle søknaden.

Etter behandling legger saksbehandler søknaden frem for byrådet, som fatter endelig vedtak i saken.