Gå tilbake til:
Du er her:
Innolab

Innolab har utviklet metoder som gir hjelp til selvhjelp for innovasjon i offentlig sektor. Vi legger til rette for å samle, dele og engasjere på tvers.I Innolab er det ingen ansatte.  Alle i kommunen tilbys opplæring i arbeidsmetodikk, både fysisk og digital. 

Hvorfor har vi Innolab?

Samfunnet blir stadig mer digitalisert. Det skjer en digital transformasjon, der nye tjenester blir utviklet og eksisterende tjenester blir gitt på nye måter. Forandringen gjør at vi har behov for å jobbe sammen på andre måter enn tidligere.

Filosofien til Innolab er å samle, dele og engasjere. Dette har vært grunnlaget for måten vi jobber på og metodikken som vi har utviklet.
 

Ideer myldring
Ideer myldring
 

Innolab bidrar til at vi sammen jobber mer effektivt. Arbeidsmåten vår skaper synergi på tvers av tjenesteområder, fagmiljøer og organisasjoner. Vi kobler offentlige etater, private virksomheter og frivillig sektor sammen. Dette er med på å dele erfaringer og ideer, la alle bli hørt, og til å ta gode avgjørelser. Det bygger en helhetlig kultur og styrker kompetansen i digitalisering og innovasjon.
 

Mange post-it ideer
Mange post-it ideer
 

Konseptet vårt handler om å bruke de ulike erfaringene og perspektivene som deltakerne tar med seg. Vi dyrker idéer basert på innsikter som samler, deler og gir rom for engasjement på tvers av ulike fagmiljøer. Denne måten vi jobber på passer for alle!

Hvem kan bruke Innolab?

Sitter du på jobben og tenker: «Hadde vi bare hatt... en dippedutt, en løsning, en ny prosedyre... fordi vi jobber for tungvint, fordi denne tjenesten ikke når de som trenger den, eller fordi brukerne ikke er fornøyd?»

Når vi kjenner på at det vi holder på med trenger å røskes litt i, kan det være mange grunner til det. Noen ganger er ikke tjenesten lengre i samsvar med endringer i tiden. Noen tjenester fungerer og trenger kun en liten forbedring. Andre ganger trenger vi å slutte å gjøre det vi gjør, og noen ganger trenger vi faktisk å skape nye tjenester og løsninger som er bedre tilpasset brukerne, behovene, samtiden og teknologien.
 

Få gode ideer med andre
Få gode ideer med andre
 

Uansett hva som er behovet, utfordringen, spørsmålet, eller idéen: Innovasjonssenteret Bergen kommune er stedet hvor vi elsker akkurat disse spørsmålene. Og vet du? Nå kan du enkelt invitere dine kollegaer og samarbeidspartnere til å tenke- og brainstorme sammen med deg digitalt.

Innolab gir hjelp til selvhjelp for innovasjon i offentlig sektor. Tjenestene våre kan brukes av alle som ønsker å ta nye metoder i bruk for å samhandle på tvers av fagmiljø og «siloer» i offentlig sektor.

Hovedmålgruppen er kommunalt ansatte, men metodikken inkluderer samhandling og medvirkning fra innbyggere, næringsliv, gründere, utdanningsmiljø, frivillig sektor og ulike fagmiljøer både eksternt og internt i kommunen.
 

Myteknuser
Myteknuser
 

Dette er ikke et sted med mange ansatte som kan bestilles som fasilitatorer – du trenes selv i å planlegge og gjennomføre dem selv! Innolabmetodikken tilpasser du til dine behov, og det er du selv som gjennomfører. I starten får du reisehjelp, slik at du fortsette reisen selv!
 

Vi lærer deg metodikken
Vi lærer deg metodikken
 

 

Hvordan foregår en Innolab-reise?

Innolab reisen
Innolab reisen
 

Innolab-reisen tar deg med fra det oppstår et behov eller problem, og videre til det punktet der man får ideer som kan løse behovet.

I begynnelsen starter du med en samtale med oss i Innolab, hvor man går sammen for å finne ut hva behovet ditt er, og hvordan Innolab kan hjelpe deg. Sammen lager vi en enkel oversikt over felles tiltak, over hvem som kan bidra med hva, hvem bør vi kontakte som kunne vært aktuelle deltagere på workshopen.

Gjennom hele den første reisen er det oss i Innolab som er vertskapet og tar ansvar for å komme frem til noe konkret, slik at man går fra ord til handling og klarer å få en god og effektiv arbeidsprosess og læring underveis.

Det er ikke Innolab som eier innholdet i arbeidsøktene, det er det dere som ønsker hjelp til å finne en løsning til behovet som har. Rollen vår i Innolab er å hjelpe dere med å gå fra ord til handling, slik at prosessene blir effektive, kostnadsbesparende, tverrfaglig og konkrete. Samt å lære dere opp til å kunne gjennomføre økter selv senere!

Når dere er med i planleggingen, og skjønner at det er dere som eier dette fra starten, blir de fleste reiser vellykket!
 

Gode samtaler
Gode samtaler
 

 

Metodikken til Innolab?

Bergen kommune har ansvaret for å levere mange viktige tjenester for innbyggerne. Det er viktig at innbyggerne blir inkludert og er i sentrum når tjenester blir utformet! 

Samlinger
Samlinger
 


Innolab kan hjelpe til med å konkretisere hva som er årsaken til at et behov oppstår. Metodikken er enkel og kan bli brukt av alle, uansett forkunnskaper.

Arbeidsformen er utradisjonell og uformell. Det skaper både rom for kreativitet og effektive arbeidsprosesser, hvor alle stemmer skal bli hørt.

Metodikken passer både til små og store prosjekter, og er godt egnet både med og uten eksterne deltakere. Metodikken er utprøvd med avdelinger i kommunen og organisasjoner og private aktører som samarbeider med Bergen kommune.

Våre workshoper

I Innolab har vi mange uttrykk som kanskje kan høres litt rart ut, men de er en fin beskrivelse for hva vi holder på med!

«Digikok» er en effektiv workshop-teknikk laget av Innolab, og ble utviklet da det ble et enda større behov for digitaliserte løsninger når pandemien brøt ut i 2020. Den fungerer på samme måte som våre fysiske økter, «Hodekok», bare alt skjer digitalt på Teams.
 

Gruppearbeid
Gruppearbeid
 

Prosessen med å utarbeide en digital «Hodekok» var allerede i gang før korona, men fikk ordentlig fart når alt stengte ned, og hele Bergen kommune måtte jobbe fra hjemmekontor fra og med 12. mars 2020. I perioden etter nedstengingen har «Digikok» blitt utviklet til å være en likeverdig innovasjonsprosess med «Hodekok».  

Noen av de positive side er at det er lettere å samle deltagere fra hele landet til en «Digikok», og likevel gjennomføre økten i ditt eget hjem! Dette fører til at prosessen er mindre tidkrevende.
 

Digikok på hjemmekontor
Digikok på hjemmekontor
 

Så hva er en «Digikok»? Hele prosessen starter når en som har et behov, et problem de ønsker hjelp til å løse, tar kontakt med oss i Innolab. Sammen finner vi ut hvem vi kan inkludere i en workshop, hvilke aktører og personer som kan gi en innsikt i problemet de har.

Her hjelper vi med å sette opp en plan over hvordan workshopen skal gå, hvem som skal fremlegge taler, og hvordan workshopen skal holde frem. Vi inviterer de aktuelle personen, og setter av dato til selve workshopen.
 

Husk å skrive notater
Husk å skrive notater
 

I den første workshopen «styrer vi skuten». Her deles det ulike innlegg fra dere som bestilte workshopen, og dem som er inviterte. Det blir delt ulike synspunkter, innsikt og egne erfaringer. Videre deles alle inn i små grupper, sammen med gruppeledere. Her kan dere kommer med egne tanker og ideer. Det er svært viktig for oss at alle blir hørt og inkludert i samlingen.

Poenget er at vi samler, deler og engasjerer til nye ideer og løsninger til deg som har kommet til Innolab for å løse et behov! Sammen koker vi hodene våre sammen, og kommer ut med nye løsninger! (Hodekok).  Vi kjører også denne økten digitalt. (Digikok)

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du lurer på noe!

Bruk av Innolab rommet

Hei og velkommen til Innolab sitt storrom i Bergen kommune!

Innolab Rosenkrantzgt 3 er et arbeidssted for grupper som ønsker mulighet til å jobbe i et annerledes arbeidsmiljø.

Det finnes ikke møtebord eller klassiske møtefasiliteter i rommet. Her kan det skrives med witheboard-tusjer på alle vegger og det er mulighet for å presentere digitalt på en stor Microsoft Surface Hub. 

Rommet er luftig og inneholder ikke mer enn strengt tatt nødvendig. Det passer helt fint å være opp mot 75 vaksinerte mennesker i rommet, men da er det trangt. Det ideelle er 50.
 

Innolab rommet
Innolab rommet
 

Husk:
Bestiller av rommet er ansvarlig for å rydde og vaske vekk på arbeidsstasjonene etter bruk, så husk å sette av nok tid etter arbeidsøkten. Microkluter finnes ved kjøkkenkroken og påse at all tusj tas vekk raskt slik at veggene blir lengst mulig bevart hvite og fine.

Rommet er ubetjent og ikke tilknyttet noe kantine eller cateringtjenester. Det er ikke et egnet rom for å spise i foruten om det bestilles fingermat/lett mat å holde i hånden siden det er få bord der. Det er en liten kaffekrok inne i rommet med tilgang til kaffe og vann. Det er mulig å spise utenfor rommet der det er stoler og bord og kjøkkendisk. (Husk å bestille med bestikk/fat ved behov fra evt den eksterne kantinen som drives av Søtt & Salt i bygget). 

Greit å vite: 

  • Kaffe, te og vann kan tas fra kaffekroken inne i rommet. Det er utslagsvask i allrommet rundt hjørnet.
  • For ansatte i Bergen kommune: Ved bestilling av mat i Rosenkrantzgatens kantine må bestillingen merkes med ressursnummer tilknyttet UBW Økonomi slik at regning kommer i rett arbeidsflyt.
  • Er dere flere enn seks anbefales det å bestille kaffekanne fra kantinen siden hver kopp brygges separat og dette stjeler tid.
  • Toaletter finnes ved hovedinngangen i 4. etg til venstre.
  • Nødutgangen er trappen ned til Rosenkrantzgt og møteplass er langs gaten ved Marin hotell.
  • Det er søppelspann for resirk i rommet bak sofagruppen ved siden av kjøkkenkroken. Emballasje kastes i bakgården.
  • Witheboardpenner og utstyr ligger i de sorte trallene rundt i rommet. Så lenge pandemien ikke er under kontroll må utstyr som tusjer, penner og papir tas med og fjernes etter bruk. Det er TABU med sprittusjer i rommet da de lett forveksles. 
  • Huben kan flyttes noen centimeter, men prøv å unngå grunnet kabling.

Ønsker dere en god arbeidsøkt og velkommen tilbake en annen gang!

Spørsmål kan sendes til:
Armindokht Nasiri : Armindokht.Nasiri@bergen.kommune.no

Våre Lokaler

Våre lokaler i Rosenkrantzgate står nyoppusset i 4. etasje, og er utformet med tanke på å inspirere og inkludere! Vi gleder oss til å ta i bruk lokalene igjen!

Her er bilder av vårt gamle lokale, nye bilder kommer!
 

Gammelt lokalet
Gammelt lokalet
 
Gammelt lokalet
Gammelt lokalet
 
Gammelt lokalet
Gammelt lokalet
 

 

Studenter i praksisplass

Studentene våre som har praksisplass hos oss i Innolab i Bergen Kommune under utdanningsperioden deres. Vi får hvert år hjelp og inspirasjon fra studenter i Bergen til å forbedre og utvikle oss. I tillegg får studentene erfaring og innblikk i hvordan det er å jobbe med Innolab og i Kommunen.

Masterstudentene fra HVL Vår 2021 - Disse er 100% ansatt i 10 uker.

Jeg heter Jessica Ådland, er 34 år, og kommer fra Bergen. Fra før har jeg en bachelor i Samfunnsøkonomi fra UiB, mens jeg nå tar en master i Innovasjon og Ledelse ved HVL. Som del av utdanningsforløpet skal man praksis i 10 uker i løpet av andre semester, og jeg har vært så heldig å få plass hos InnoLab i Bergen. Her vil jeg få mange spennende og nyttige erfaringer, særlig med tanke på innovasjonsmetodikk og å få sette teori ut i praksis.  

Mitt navn er Benedicte Jensen, og jeg er 24 år gammel og kommer fra Ytre Enebakk. For omtrent 1,5 år siden tok jeg en bachelorgrad i HR og personalledelse her i Bergen.   
For øyeblikket er jeg på mitt andre semester på en mastergrad i innovasjon og ledelse, og i den forbindelse har jeg fått mulighet til å være praktikant hos innovasjonssenteret til Bergen kommune, som kalles InnoLab. Denne praksisordningen er en del av masterprogrammet i innovasjon og ledelse, og dermed skal jeg være praktikant i 10 uker hos InnoLab. Praksisperioden gir mulighet til å teste teori i praksis, samtidig som man får et godt innblikk i næringslivet, i tillegg til å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse.   

Mitt navn er Torunn Rødølen, er 34 år og er fra Bergen. Jeg har en bachelor i Markedsføringsledelse fra BI, og tar nå en master i Innovasjon og Ledelse ved HVL. Som del av utdanningsforløpet skal jeg ha en praksis i 10 uker i løpet av andre semester, og jeg har vært så heldig å få plass hos InnoLab i Bergen Kommune. Her vil jeg få en mulighet å lære mer hvordan man kan hjelpe andre bedrifter til å tenke nytt og innovativt. Dette er noe jeg syns er veldig inspirerende og spennende! I praksisperioden skal vi få en mulighet å teste teori i praksis, og samtidig få erfaring hvordan det er å jobbe i en bedrift. På grunn av den spesielle tiden vi er inni nå med Covid-19, vil alt arbeid foregå på hjemmekontor. Jeg syns likevel det er læringsrikt å se hvordan alt skjer digitalt, og alle muligheten man kan få av det. 

Bachelorstudentene fra UIB Vår 2021 - Disse er 50% ansatt i et semester.

Jeg heter Anne Marte Bang Fossberg, er 21 år gammel og kommer fra Valdres. For ca halvannet år siden begynte jeg på en bachelorgrad i Sammenliknende politikk, under dette bachelorløpet har man mulighet for å være utplassert i praksis. Nå er jeg praktikant hos InnoLab, noe som er utrolig spennende da man får se hvordan innovasjonsarbeid i kommunen fungerer. Det er også veldig spennende å se hvordan InnoLab bidrar til næringslivet i kommunen. 

Jeg heter Ioannis Frangakis, er 21 år gammel gammel og kommer fra Oslo. Høsten 2019 begynte jeg på en bachelorgrad i Sammenliknende politikk. I tråd med dette studiet har man muligheten til å ta et halvt år i praksis. Da valgte jeg å søke på en praksisplass i InnoLab i Bergen kommune og det valget har jeg ikke angret på. Nå har jeg vært praktikant her i siden januar og det har vært en veldig lærerik og spennende periode. Jeg har fått sett bruken av en helt annen form for innovasjonsmetodikk og jeg har fått se hvordan teori fra lærebøkene blir brukt i praksis.

Vi har brukt Innolab!

«Innolab kaster en også litt ut av komfortsonen og du blir utfordret og litt presset på tid. Det tvinger frem tanker og ideer. Men det skjer jo noe når folk blir presset ut av komfortsonen og må komme med innspill til økten. Man får hørt alle. Det er en stor verdi å få høre andre og nye innsikter når man skal jobbe med et prosjekt eller har en utfordring.»  

 «Fasilitering er veldig viktig, i forhold til at det er en veldig kompleks oppgave og man må ha mange baller i luften. Man burde ha erfaring med det for å kunne få ur det beste hos folk. Det er en kompleks oppgave å fasilitere en økt med folk som har et helt ulikt bilde av en situasjon.»  

«Metodikken fører til reell samskapning og ikke bare en utveksling av tanker. Man kommer faktisk fram til noe konkret. Og det er fint at ingen eier en idé mer enn andre, fordi man har kommet frem til den sammen.»  
- Laura Ve, arkitekt og byplanlegger
 

«En veldig tydelig gevinst er at man får samlet folk på tvers som ellers er vanskelig, dette kan være møter med skoler, næringsliv, bedrifter, organisasjoner, enkeltmennesker, elever og kommuner. Alt i alt aktører fra ulike settinger, slik at det ikke hele tiden bare er næringslivet som møter næringslivet. Vi brukte det (økten i Innolab) for å kanskje finne andre måter å løse oppgaver på. Da er det alltid greit å få inn en ekstern, og når Innolab er et gratis tilbud i kommunen er det veldig greit å ta i bruk. Her blir alt tilrettelagt.»

«Det som er veldig bra er at Innolab samler folk, bruker en metodikk basert på at folk skal være aktiv selv og delta. Det som er veldig fint er at man bruker de første ti min å skape forventninger til folk, og at det er pitchere som setter en på sporet av hva økten skal handle om. Det er veldig bra.» 
- Atle Kvamme, næringspolitisk sjef i Bergen næringsråd

Sitat
 
Bilde:  

«Jeg jobbet med utvikling av en nettside til Bopilot hackathon, en konkurranse for å lage et digitalt møtested, som skulle koble ulike aktører og sikre medvirkning. Jeg hadde kjennskap til Innolab sitt arbeid fra kommunen, og visste hva en økt handlet om. Derfor var det naturlig å bestille en økt for å få bedre innsikt.» 

«Det som også er nyttig er at Innolab er en arena som skal oppmuntre til å tenke nytt og å være «vågal». Det er også en arena som er dedikert til erfaringsdeling og at man skal bli klokere sammen. Og det fungerer.»  

«Det er også bra at man får noe konkret og håndfast ut av øktene. Jeg har vært med på totalt åtte økter i regi av Innolab, og alle har vært veldig produktive.»  

«Om jeg skal komme med en sammenligning, så er jo nesten Innolab som en jordmor! Man hjelpes med å føde nye ideer, og å sette de ut i live. Man får opp og frem nye ideer - i samarbeid med andre.»  
-Tina Larsen, seniorarkitekt hos Byarkitekten og prosjektleder for BOPILOT

Sitat
 
Bilde:  

«Innolab er en del av en veldig kreativ prosess for min del. Her gjelder det å spytte ut ideer og å tenke stort. Og det å tørre å tenke stort er veldig viktig. Dette er en arena som handler om å være «vågal» i ideene, det er veldig spennende og stas.»  

«Vi brukte Innolab som et startskudd for hvordan vi skulle nærme oss dette feltet. Da tok vi utgangspunkt i det barnehagene trengte, og det var fokus på at økten med Innolab skulle være effektiv og læringsrik.» 

«Jeg er veldig begeistret for Innolab sitt tilbud, og jeg er en fan av effektiviteten som bringes med øktene.»  
-Rådgiver rettet mot barnehager i kommunen

sitat
 
Bilde:  

«Øktene jeg har vært med på har handlet om oppstart av prosjekter, innovasjonsspørsmål, en utfordring man står overfor eller hvordan veien videre i et prosjekt skal være. Man kan bruke Innolab i så mange sammenhenger og i så mange prosjekter, så jeg har vært med på alt mulig av økter. Det er helt utrolig hvor bredt Innolab treffer, og hvor mange som har behov for et slik tilbud.»  

«Øktene er lagt opp slik at det ikke er noe «hjemmebane/bortebane»; det er rollefritt og en uformell stemning. Innolab er også organisasjonsløs, noe som også gjør det lettere å dele fra egne erfaringer. Jeg tror øktene går bra fordi det kobler folk sammen på en uformell og annerledes arena, som har en enkel, men veldig god metodikk. Man stille likt som alle andre, uavhengig om man er student eller leder. Er ekspert eller ikke. Effektiv og samlende. Det er noe deltakere og bestillere har eierskap til og kan bruke videre i arbeidslivet.»  

«Egentlig har alt med Innolab gått over all forventning. Og jeg vet det er et tilbud som er nyttig, og at det hjelper enkeltpersoner og bedrifter. Jeg vet at vi har skapt et godt tilbud. Det er mange aktiviteter som blir kjørt i regi av Innolab, og bredden av disse aktivitetene er utrolig.»  
-Steinar Carlsen avdelingsleder Digitalisering og innovasjon konsern
 

Sitat
 
Bilde:  


«Jeg ønsket en økt i Innolab da jeg skulle jobbe med en kvalitetsutviklingsplan. Da fikk vi samlet representanter for spesialpedagogiske tjenester, som går på tvers av barne- og ungdomsskole. Vi samlet PPS, barn og unge fra skoler. Dermed fikk vi samlet en god del, og vi fikk et mangfold av deltakere, og dermed et bredt spekter.»

«Økten i Innolab hadde en stor påvirkning på planen, og forandret mye av opplegget, og den fikk oss til å vektlegge unge i enda større grad i planen. Innolab var med på å forme og å utvikle det vi jobbet med i veldig stor grad. Så det er virkelig en stor nytteverdi å få inn, opp og frem flere perspektiver. Spesielt brukerstemmen. Det å få frem brukerstemmen, samlet perspektiver, hørt flere og diskutert og å få ideer opp på en tavle er en suksessfaktor i kommunen, og noe enda flere burde benytte seg av.»
-Sissel Hedvig Lilletveit, spesialpedagog

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker å ha en økt sammen med oss er det bare å ta kontakt!

Kjersti Haukeland Eiken

Armindokht Nasiri