Gå tilbake til:
Du er her:
Tegning som viser styrken i å jobbe sammen fremfor alene.

I Innolab er det ingen ansatte. Innolab har utviklet metoder som gir hjelp til selvhjelp for innovasjon i offentlig sektor. Alle i kommunen tilbys opplæring i arbeidsmetodikk, både fysisk og digital. Vi legger til rette for å samle, dele og engasjere på tvers. 

Hvorfor har vi Innolab?

Tegning som viser filosofien bak Innolab
Filosofien til arbeidet i Innolab er å samle, dele og engasjere.
 

Samfunnet blir stadig mer digitalisert. Det skjer en digital transformasjon, der nye tjenester blir utviklet og eksisterende tjenester blir gitt på nye måter. Forandringen gjør at vi har behov for å jobbe sammen på andre måter enn tidligere.

Filosofien til Innolab er å samle, dele og engasjere. Dette har vært grunnlaget for måten vi jobber på og metodikken som vi har utviklet.

Innolab bidrar til at vi sammen jobber mer effektivt. Arbeidsmåten vår skaper synergi på tvers av tjenesteområder, fagmiljøer og organisasjoner. Vi kobler offentlige etater, private virksomheter og frivillig sektor sammen. Dette er med på å hjelpe kommunen til å ta gode avgjørelser. Det bygger en helhetlig kultur og styrker kompetansen i digitalisering og innovasjon.

Konseptet vårt handler om å bruke de ulike erfaringene og perspektivene som deltakerne tar med seg. Vi dyrker idéer basert på innsikter som samler, deler og gir rom for engasjement på tvers av ulike fagmiljøer. Måten vi jobber på passer for alle.

Hvordan foregår en Innolab-reise?

Illustrasjon som viser tjenestereisen til Innolag
Å bruke Innolab er å starte på en reise fra det spede behov til å komme frem til løsningen og hvem som skal bidra til den.
Bilde: KJERSTI HAUKELAND EIKEN

En Innolab-reise tar deg med på veien fra et behov oppstår til å få frem ulike ideer som kan løse behovet.

Innolab har et vertskap som kan legge til rette for denne reisen og ta dere med på den første delen av turen.

Innolab hjelper med å konkretisere behovet, finne sparringspartnere som behovet kan verifiseres med og legge til rette for workshoper som får i gang en effektiv og god arbeidsprosess.

Verktøyene vi bruker gjør at det blir raskt å finne ut hvilke fag, ressurser og virkemidler som bør på plass for å komme videre med prosessen.

Det er ikke Innolab som eier innholdet i arbeidsøktene. Rollen vår er å hjelpe til med å gå fra ord til handling, slik at prosessene blir effektive, kostnadsbesparende, tverrfaglig og konkrete.

Hva kjennetegner metodikken til Innolab?

Tegning med overskrift "Konkretiser behovet" og spørsmålene: "Hva er vårt behov", "Hva er årsaken til behovet", "Hvor kan vi starte for å oppnå den beste effekten" og "Hva vil være effekten om behovet løses"
METODIKK: Innolabs metodikk tar utgangspunkt i å gjøre behovet som skal løses så konkret som mulig.
Bilde: KJERSTI HAUKELAND EIKEN

Bergen kommune har ansvaret for å levere mange viktige tjenester for innbyggerne. Det er viktig at innbyggerne blir inkludert og er i sentrum når tjenester blir utformet. 

Innolab kan hjelpe til med å konkretisere hva som er årsaken til at et behov oppstår i en kommune. Metodikken er enkel og kan bli brukt av alle, uansett forkunnskaper. Arbeidsformen er utradisjonell og uformell. Det skaper både rom for kreativitet og effektive arbeidsprosesser, hvor alle stemmer skal bli hørt.

Metodikken passer både til små og store prosjekter og er godt egnet både med og uten eksterne deltakere. Metodikken er utprøvd med avdelinger i kommunen og organisasjoner og private aktører som samarbeider med Bergen kommune.

Hvem kan bruke Innolab?

Flere personer samarbeider  foran en tavle i Innolabrommet
POPULÆRT: Innolabrommet er populært og laget for samhandling og bevegelse.
Bilde: Dag Sverre Randen

Innolab gir hjelp til selvhjelp for innovasjon i offentlig sektor. Tjenestene våre kan brukes av alle som ønsker å ta nye metoder i bruk for å samhande på tvers av fagmiljø og «siloer» i offentlig sektor.

Hovedmålgruppen er kommunalt ansatte, men metodikken inkluderer samhandling og medvirkning fra innbyggere, næringsliv, gründere, utdanningsmiljø, frivillig sektor og ulike fagmiljøer både eksternt og internt i kommunen.

Workshop

Innolab kan brukes til å legge til rette for tverrfaglige arbeidsverksteder (Vi har blant annet Hodekok/Digikok, Hjernedugnad, Idebobling, Fot i bakken-øvelser).

  • Fasilitator fra Innolab
  • Opplært fasilitator

Innolabrommet

Innolabrommet eller Fasiliteringsrommet er en populær tjeneste. Rommet er utformet med tanke på samhandling og bevegelse.

  • Fysisk rom
  • Digitalt rom

Rådgiver, matchmaker og nettverksbygger

Innolab tilbyr rådgivningstjeneste for tjenesteutvikling. Senteret er matchmaker og nettverksbygger internt og eksternt.

Innolab er sparringspartner for:

  • Lederutvikling
  • Medarbeiderutvikling
  • Student- og gründersparring