Gå tilbake til:
Du er her:
Logoen med teksten "Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet".

Arbeidsmarkedet skal være sunt og trygt. Kemneren, NAV, Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten samarbeider og tar imot tips om kriminalitet på arbeidsmarkedet.

Hva er arbeidslivskriminalitet?

Arbeidslivskriminalitet (a-krim) er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen. Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, 2019

 

Hvordan jobber vi for å forhindre a-krim?

Ingen etat kan bekjempe a-krim alene. Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten og Kemneren jobber derfor sammen for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Andre etater har også viktige oppgaver i innsatsen mot a-krim og bidrar inn i samarbeidet. Gjennom tverretatlig samarbeid blir myndighetenes innsats mer effektiv og målrettet. Hvis det er brudd på en etats lover og regler, er det ofte brudd på andres.

De samarbeidende etatene er samlokalisert i a-krimsenteret i Bergen. Tilsvarende sentre finnes også i Oslo, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tønsberg.

Ved sentrene jobber medarbeidere med å avdekke av a-krim, kunnskapsinnhenting og kontroll av virksomheter. Saker som sentrene avdekker utredes videre hos den enkelte etat. I tillegg til samarbeidet ved sentrene er det etablert tverretatlige samarbeid for å bekjempe a-krim flere steder i landet.

Kontakt etatene ved mistanke om arbeidslivskriminalitet

For å forebygge og bekjempe a-krim er etatene avhengig av god dialog med forbrukerne og arbeids- og næringslivet. Hver enkelt etat tar imot tips og utreder tips for sitt ansvarsområde. Hvis tipset angår flere myndigheter, tar etaten som har mottatt tipset ansvar for å involvere de øvrige.

Under finner du kontaktinformasjon til etatene.

Kemneren
Ved mistanke om brudd på skattebetalingsloven som gjelder skattetrekk, arbeidsgiveravgift, utleggstrekk og firmaskatt, kan du tipse Kemneren på telefon 530 30 800 eller sende melding til kemneren@bergen.kommune.no.

Arbeidstilsynet
Ved mistanke om brudd på arbeidsmiljøloven som gjelder for eksempel lønnsforhold, arbeidstid, innkvartering eller sikkerhet, kan du tipse Arbeidstilsynet.

NAV
Ved mistanke om trygdesvindel, misbruk av tiltaksordninger eller annet misbruk av velferdsordninger, kan du tipse NAV.

Politiet
Ved mistanke om useriøse virksomheter i ditt nærmiljø, kan du tipse politiet. Er situasjonen akutt, ring politiets nødnummer 112.

Skatteetaten
Ved mistanke om unndragelse av skatt, avgifter, svart arbeid eller andre skattemessige avvik, kontakt Skatteetaten.