Gå tilbake til:
Du er her:

Før åpning skal skoler ha ferdigbefaring, for å kunne vurdere forhold som kan medføre helseskader. Avdelingen Miljørettet helsevern fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Dersom det avdekkes fare for helseskader, må dette rettes opp før skolen kan åpne.

Når må du ha gjennomført ferdigbefaring?

Ferdigbefaring skal utføres når skolen er ny, når det skal tas i bruk nye arealer (for eksempel tilbygg, omdisponering av personal- og undervisnigsareal eller midlertidige lokaler), og når det gjøres vesentlige rehabiliteringer.

Det er krav i forskriften at skolen får helseverngodkjenning før åpning. Av praktiske årsaker er ikke dette alltid mulig. I stedet kan skolen få en skriftlig tilbakemelding på om den kan åpne eller ikke.Ferdigbefaring skal gjennomføres minimum to uker før åpning, og da skal skolen være ferdigstilt og møblert.

Dette undersøker vi på befaringen

Ved ferdigbefaring ser vi på skolens inne- og utemiljø og skolens internkontrollsystem som skal sikre at elevenes arbeidsmiljø ivaretas.

Dersom det er en helt ny skole, kan tilsynet med internkontrollsystemet gjøres senere. Ferdigbefaring er en del av prosessen for å få helseverngodkjenning, og du kan lese om hele prosessen her.

Slik søker du om ferdigbefaring

For søknad om ferdigbefaring, send e-post til mhv@bergen.kommune.no. Foreslå gjerne et ønsket tidsrom for ferdigbefaring. Vi forsøker å svare innen en uke.

Dersom det haster kan du også ringe oss. 

Før ferdigbefaringen må dere ha utført kontroll av eventuelt lekeplassutstyr og en risikokartlegging av forhold som kan påvirke elevenes helse negativt. Dere må sende oss dokumentasjon på at lekeplassutstyret oppfyller kravene i medhold av forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, og en kopi av risikokartleggingen. Dere kan lese mer om risikokartlegging her.