Gå tilbake til:
Du er her:

Noen typer barnepass mot betaling må ha godkjenning fra kommunen. Her kan du lese om hvem som må søke. 

Når må du søke godkjenning?

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal bidra til at barnas «arbeidsmiljø» ivaretas. Avdelingen Miljørettet helsevern i Bergen kommune fører tilsyn og godkjenner barnepass etter forskriften.

Dersom du ønsker å starte barnepass mot betaling må du søke om godkjenning dersom følgende er oppfylt:

  • Barnepasset er regelmessig.
  • Barn er til stede ti timer i uken eller mer.
  • Det er minst tre barn til stede samtidig.

Slik barnepass må godkjennes etter forskriften, selv om det ikke omfattes av barnehageloven.

Et eksempel på slikt barnepass er barneparker.

Vi har ikke noe eget søknadsskjema for godkjenning av barnepass, så dersom du vurderer å starte dette, ta kontakt med Miljørettet helsevern, så avtaler vi en dag for befaring.

Dersom du kun vil starte opp barnepasstilbudet dersom du får kommunal støtte, må du ha fått tilslag om dette før du søker til oss.