Gå tilbake til:
Du er her:

Alle ridesteder som tilbyr terapiridning, og som vil ha støtte fra Helfo, må før oppstart og hvert andre år ha en uttalelse fra Miljørettet helsevern.

Hvem som kan søke om uttalelse

At terapiridesteder må ha uttalelse fra kommuneoverlegen står på NAVs nettsider om bidrag til spesielle formål. Som hovedregel er det Miljørettet helsevern som behandler slike søknader i Bergen og kommuner vi har samarbeidsavtaler med.

Denne nettsiden er for fysioterapeuter som vil starte eller videreføre ridefysioterapi. Dersom du er pasient som ønsker terapiridetilbud må du ta kontakt med din fastlege. Se mer informasjon om ridefysioterapi her.

Det er behandlende fysioterapeut som søker om uttalelsen. Etter at vi har mottatt søknaden får dere svar innen 3 uker om når vi kan komme på tilsyn. 

Vi anbefaler i utgangspunktet kun ridesteder som har godkjenning etter forskrift om velferd for hest § 28, dersom ridestedet er godkjenningspliktig. Det er Mattilsynet som gir slik godkjenning, og avgjør om ridestedet er godkjenningspliktig.

På tilsynet ser vi på området, stallene, ridebanene, hestene. Vi snakker også med fysioterapeut og daglig leder av ridestedet om internkontrollrutiner. Innen tre uker etter tilsynet får dere en uttalelse som dere må sende videre til Helfo.  

Søknadsskjema for uttalelse til terapiriding for fysioterapeuter

Alle ridesteder hvor det tilbys terapiridning skal ha uttalelse før oppstart og hvert andre år for å få støtte fra Helfo. I Bergen, Austevoll, Bjørnafjorden, Osterøy, Vaksdal og Øygarden kommuner skal søknadene til Miljørettet helsevern, som gjør saksbehandlingen på vegne av kommuneoverlegene. Det er behandlende fysioterapeut som søker.