Gå tilbake til:
Du er her:

KEMNEREN LEGGES NED 1. NOVEMBER

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Kemneren som egen etat blir avviklet. Etter denne datoen blir denne tjenesten blir gitt av Skatteetaten. Les mer hos www.skatteetaten.no og på kommunens nettsider.

Du må betale skatten du har fått fastsatt. I spesielle tilfeller kan du få betalingsavtale. En slik avtale kan bety at betalingen kan deles opp i avdrag eller utsettes.

Når kan du søke om betalingsavtale?

Du kan søke om betalingsavtale på to ulike grunnlag:

  • Av personlige hensyn (Skattebetalingsloven § 15-1)
  • Av hensyn til det offentlige (Skattebetalingsloven § 15-2)

Personlige hensyn

Betalingsavtale av hensyn til deg, innebærer at du på visse vilkår kan få en rentefri nedbetaling eller en rentefri utsettelse med betalingen av skattekravet:

  • Du må ha vanskeligheter med å betale skattekravet i en kortere periode på grunn av sykdom, arbeidsledighet eller lignende årsaker
  • Det må være sammenheng mellom sykdommen, arbeidsledigheten og betalingsvanskene.
  • Betalingsavtalen må ikke være støtende eller være egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral

Søknad om betalingavtale av personlige hensyn

Hensyn til det offentlige

Dersom du mener at du kan gi oss et betalingstilbud som gir oss bedre dekning enn det vi vil få ved tvangsinnfordring av din skattegjeld, søker du betalingsavtale av hensyn til det offentlige.

Samtlige av de følgende vilkår må da være oppfylt:

  • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte

  • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan
  • Tilbudet må være det beste du kan komme med
  • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved vår tvangsinnfordring, som utleggstrekk, utleggsforretning eller konkurs.

Det er strenge krav for å få innvilget en søknad om betalingsutsettelse eller ettergivelse av skattekrav.

Søknad om betalingsavtale av hensyn til det offentlige

Hva skal søknaden inneholde?

Det er strenge krav for å få innvilget en søknad om betalingsutsettelse eller ettergivelse av skattekrav etter skattebetalingsloven §§ 15-1 og 15-2.

Alle opplysningene bør være dokumentert.
Søknadene må ha vedlagt kopi av skattemelding for de siste to årene, eventuelt siste skjønnsfastsettelse.

Søknadsmulighet og klagebehandling

Det er ingen adgang til å klage over vedtak fattet av skatteoppkrever eller skattekontoret.

Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller at situasjonen har endret seg.