Gå tilbake til:
Du er her:

KEMNEREN LEGGES NED 1. NOVEMBER

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Kemneren som egen etat blir avviklet. Etter denne datoen blir denne tjenesten blir gitt av Skatteetaten. Les mer hos www.skatteetaten.no og på kommunens nettsider.

Har du behov for å endre kontonummer for utbetaling av skatt til gode? I de fleste tilfeller gjør du dette hos skatteetaten. I tilfellene oppført nedenfor, må du endre kontonummer hos kemneren.  

Endre konto for organisasjon

For å kunne endre kontonummer for en organisasjon, må du ha nødvendige rettigheter registrert i Brønnøysundregisteret.

Endre konto som verge eller for dødsbo

Endrer du bankkonto for en du er verge for eller et dødsbo, vil denne endringen være varig. Husk å legge ved fullmakt.

For dødsbo etter skiftelovens § 80 må tingretten spesifisere at skattepengene skal utbetales til den som er nevnt i teksten.

 

Endre konto uten elektronisk ID

Har du ikke elektronisk ID, men ønsker å endre konto for betaling av skatt til gode,  kan du laste ned skjemaet vårt i PDF. 
Innsending skjer ved bruk av vår digitale overføringstjeneste. Du trenger ikke logge inn for å bruke denne tjenesten.

Skjema:

Overføre skjemaet:

Husk å legge ved en kopi av gyldig legitimasjon med signatur og bilde.
Du må også legge ved dokumentasjon fra banken som viser at du eier eller disponerer kontoen.

Vær oppmerksom på at dersom du benytter deg av dette valget, vil registreringen bare være gyldig ut året om du har norsk bankkonto.

Change account without electronic ID

Do you want to change the account for tax credit and do not have an electronic ID? Then  you may download our form in PDF. You fill out the form and return it to Kemneren (Tax Collector) by using our digital transfer service. You do not have to log in in order to use this service.

Form:

​​​​​​​Transmit:

Remember to attach copy of a valid ID with signature and photo. You also have to attach documentation from the bank showing that you own or have legal access to the account.

Be aware the if you use this option, the registration will only be valid throughout the year if you have a Norwegian bank account.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  
Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.