Gå tilbake til:
Du er her:

KEMNEREN LEGGES NED 1. NOVEMBER

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Kemneren som egen etat blir avviklet. Etter denne datoen blir denne tjenesten blir gitt av Skatteetaten. Les mer hos www.skatteetaten.no og på kommunens nettsider.

Har du ved en feil overført penger til skattetrekkskontoen, må du søke kemneren om å få dem tilbake (frigivelse).

 

 

 

Hva er en skattetrekkskonto?

Skattetrekkskonto er en konto som blir brukt av arbeidsgivere som utbetaler lønn eller pensjoner. Arbeidsgivere har plikt til å sørge for at forskudds- eller utleggstrekk av skatt settes inn på en egen skattetrekkskonto.  Dette må gjøres senest dagen etter lønnsutbetalingen.

Private arbeidsgivere, som bruker forenklet oppgjørsordning, og frivillige eller ideelle organisasjoner, trenger ikke skattetrekkskonto.

Det er straffbart ikke å gjennomføre og håndtere skattetrekket riktig.


 

 

 

 

 

 

Hva må du vite?

Dersom du søker vil svar på søknaden bli sendt til meldingsboksen din i Altinn.
Du må ha rollen «Kommunale tjenester» i Altinn for å få åpnet meldingen. 

Søknad om frigivelse av skattetrekkskonto