Gå tilbake til:
Du er her:
Mann holder 550 kroner i sedler. Foto: Norges Bank

20. juni mottar vel 142.000 bergensere skattepengene sine. Her finner du svarene på de fleste spørsmålene folk har i forbindelse med skatteoppgjøret.

Hvor finner jeg skatteoppgjøret mitt?

Skatteoppgjøret kan du se gjennom å logge inn på Skatteetatens sider:

Du får melding om at oppgjøret ditt er klart enten på SMS eller epost.

Får du ikke oppgjør nå, vil du tidligst motta oppgjøret ditt 15. august.

Hvorfor har du ikke fått skatteoppgjøret ditt?

Årsaker til at du ennå ikke har fått oppgjøret ditt kan være:

 • Du er næringsdrivende, eller ektefelle av næringsdrivende. Du får oppgjøret ditt tidligst 15. august, selv om du er e-bruker. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 23. oktober.
 • Du er lønnstaker/pensjonist som har søkt om utsettelse for å levere skattemeldingen.
 • Du har levert på papir.
 • Du har benyttet deg av leveringsfritaket (stille aksept), men sendt inn vedlegg til skattemeldingen på papir i tillegg.
 • Du har ikke oppgitt alle nødvendige boligopplysninger i skattemeldingen din. Du kan endre/legge inn opplysninger og sende inn skattemeldingen på nytt. Du vil da kunne motta skatteoppgjøret fortere.
 • Du og ektefellen din skattlegges sammen, og din ektefelles skattemelding krever manuell saksbehandling. Ektefeller får ikke skatteoppgjøret sitt før begges skattemeldinger er ferdig.
 • Du er kildeskattyter eller upersonlig skattyter (for eksempel et AS), og får som vanlig oppgjøret ditt til slutt: 23. oktober.
 • Din skattemelding er tatt ut i kontroll. Skatteetaten tar stikkprøver, og disse er altså tilfeldig valgte skattemeldinger.

Generelt er det slik at jo mer komplisert skattemelding du har og jo flere vedlegg, desto lengre tid kan det ta å behandle den.

Når får jeg skattepengene?

Første oppgjørsdato er 20. juni.

Kemneren har anledning til å vente inntil tre uker med utbetalingen, men vi har som ambisjon at alle skal motta skattepengene denne dagen.

Har du ikke fått oppgjør 20. juni, er neste oppgjørsdato 15. august.

 

Hvor er skattepengene dine?

Du kan se hvilken konto pengene er gått inn på ved å logge inn på Skatteetatens sider:

Hva gjør du hvis skattepengene er kommet på feil konto?

 • Er kontoen aktiv? Da står pengene på denne kontoen. Da må du ta kontakt med banken.
 • Bruker du ikke lengre kontoen? Vær obs på at selv om du har skiftet bank så kan kontoen fortsatt være aktiv i gamlebanken. Da blir ikke skattepengene returnert til oss og du må ta kontakt med banken din.

Kemneren får pengene i retur fra avsluttede kontoer og betaler ut til en annen registrert konto hos deg. Merk at dette kan ta opptil to uker. Dessverre er det slik at det ofte er mange andre som også mottar skattepengene sine til en avsluttet konto. Banken må da returnere beløpet og vi må utføre jobben manuelt.  

Har du ingen annen konto registrert, kan du registrere ny  konto hos Skatteetaten:

Mangler du elektronisk ID, kan du laste ned skjemaet som du finner her:

Gjelder det skattepengene til en du er arving til eller er du verge for noen?

Da må du bruke vårt elektroniske skjema for å registrere ønsket konto. Ta kontakt med Kemneren dersom du ikke har elektronisk ID.

 

Hvorfor er beløpet du fikk lavere enn det som står på skatteoppgjøret?

Er det avvik mellom det du har fått utbetalt og det som står i skatteoppgjøret, har du mest sannsynlig blitt motregnet. Dette er en oppgjørsmåte som innebærer at to krav avregnes mot hverandre så langt de dekker hverandre.

Du kan bli motregnet hvis du skylder:

 • skatt eller forsinkelsesrenter for tidligere år
 • skatt til andre kommuner
 • har ubetalt bidragsgjeld, merverdiavgift, arveavgift, eiendomsskatt
 • har andre restanser til stat eller kommune, for eksempel bøter eller kommunale avgifter

I slike tilfeller kan Kemneren eller Skatteetaten (og andre instanser som forvalter slike krav) dekke sine krav gjennom motregning i ditt tilgodebeløp på skatten.

Du vil få brev om motregning i postkassen din inntil en uke etter oppgjøret.

Vi kan ikke gi deg pengene tilbake dersom du er uenig i motregningen. Da må du klage på motregningen til den etaten som har fått dekket kravene sine mot dine skattepenger. For mer informasjon, se brev om motregning.

Kontaktinformasjon for statlige motregnere:

 • Statens Innkrevingssentral (SI)- telefon 75 14 90 00
 • Nav Innkreving (NAVI) - telefon 21 05 11 00

Betaling av restskatt

Har du fått restskatt?  Da vil du motta e-faktura og faktura i Altinn fra 2. juli. Får du betalingskort på papir, starter utsendelsen 28. juni. Du kan selvsagt betale inn restskatten allerede i dag. Du finner betalingsinformasjon i skatteoppgjøret ditt.

Restskatt over 1000 kr

Vær oppmerksom på at du mottar to fakturaer da beløpet deles opp.

Fristen for når du må betale avhenger av når du fikk skatteoppgjøret ditt:

 • Fikk du skatteoppgjøret ditt 20. juni, er fristen for den første fakturaen 20. august og for den andre fakturaen 24. september.
 • Får du skatteoppgjøret ditt 15. august eller senere, er fristen for den første fakturaen 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart, og for den andre fakturaen 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart.

Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Restskatt under 1000 kr

Her får du kun en faktura, men ellers er det samme datoer som gjelder som ved restskatt over 1000 kr ved første forfall.

Restskatt under 100 kr krever vi ikke inn og du trenger ikke betale.

Klage på skatteoppgjøret

Du har mulighet til å klage på skatteoppgjøret inntil 6 uker etter at det er sendt deg. Klagen skal sendes til Skatteetaten og det kan gjøres her.

Dersom du bare vil endre eller gi nye opplysninger kan dette gjøres i inntil tre år fra du har levert skattemeldingen. For 2018-oppgjøret kan du endre innen 30. april 2022. Du endrer da skattemeldingen og vil kun få nytt skatteoppgjør dersom det påvirker hvor mye skatt du skal betale.

Vær likevel obs på at betalingsplikten ikke forsvinner selv om du er uenig om kravet. Det vil si at du normalt må betale kravet til forfall.

Klage på skatteavregningen?

Gjelder klagen at ikke alt av skattetrekk eller forskuddsskatt er kommet med på oppgjøret retter du klagen til Kemneren. Denne klagen må sendes oss innen tre uker etter at oppgjøret ditt er mottatt. Klage på skattetrekk gjør du her.

Se skatteoppgjøret ditt