Gå tilbake til:
Du er her:

KEMNEREN LEGGES NED 1. NOVEMBER

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Kemneren som egen etat blir avviklet. Etter denne datoen blir denne tjenesten blir gitt av Skatteetaten. Les mer hos www.skatteetaten.no og på kommunens nettsider.

Mener du at forskuddstrekk som er innrapportert av arbeidsgiver ikke er riktig, kan du klage på dette.

 

 

Når må du kontakte Skatteetaten?

Ønsker du å endre opplysningene i skattemeldingen, kan du sende endringsmelding til Skatteetaten.
Skjema RF-1030 for endringsmelding finner du på www.skatteetaten.no.

Har du mottatt varsel eller vedtak,  kan du ikke lenger sende endringsmelding. Da må du kontakte Skatteetaten ved å sende svar på varsel eller klage på vedtak.  

Klage på forskuddstrekk