Gå tilbake til:
Du er her:

KEMNEREN LEGGES NED 1. NOVEMBER

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Kemneren som egen etat blir avviklet. Etter denne datoen blir denne tjenesten blir gitt av Skatteetaten. Les mer hos www.skatteetaten.no og på kommunens nettsider.

Utleggstrekk betyr trekk i lønn. Dersom du ikke betaler skatten innen forfall, kan Kemneren be din arbeidsgiver eller NAV om å trekke en viss andel av lønnen din direkte til oss.

 

Hva må du vite om utleggstrekk?

Størrelsen på beløpet avhenger av mange faktorer som din inntekt, og hvor mange barn du forsørger.

Når vi starter utleggstrekk i din lønn, blir det automatisk registrert en betalingsanmerkning på deg. Denne vil først forsvinne når skatten er nedbetalt, eller trekket av andre grunner blir avsluttet.

Du har plikt til å bidra til at trekkets størrelse blir riktig ved å gi oss informasjon om hvilke inntekter og utgifter du har.

 

Når kan du klage?

Du kan klage på trekket dersom du mener trekkbeløpet er for høyt. 
Dersom ikke klagen tas til følge, blir den videresendt Bergen tingrett for behandling.
Før tingretten behandler klagen vil de kreve at du betaler et rettsgebyr.

Klage på trekk i lønn