Gå tilbake til:
Du er her:
Logoene til løsninger for å motta regning fra kommunen

Har du fått regning fra Bergen kommune?

Husk at spørsmål om fakturagrunnlaget må rettes til den enkelte fagavdeling. Les mer her om hvordan du kan betale en regning, endre regningsmottaker eller skaffe deg oversikt over regningene dine.

Har du spørsmål om innholdet i regningen?

Spørsmål om regningens innhold retter du til fagetaten oppført på regningen. Du finner kontaktinformasjon til fagetaten under kundenavn/adresse eller på baksiden. 

Har du spørsmål om selve betalingen eller inkasso?

Kontakt Betalingsservice hos Kemneren i Bergen på telefon: 53030800
e-post: betaling@bergen.kommune.no

Kemneren i Bergen skal også kontaktes om du har spørsmål om inkassokrav fra Bergen kommune.

Betale regninger med e-faktura eller avtalegiro

Med eFaktura mottar du alle regningene fra Bergen kommune ferdig utfylt rett i nettbanken din. 

Du kan også inngå Avtalegiro med banken din for månedlig trekk av faste regninger.

 

Betale regninger med Vipps

VIPPS
Det er mulig å betale regninger fra Bergen kommune i Vipps-appen. Begrensningene er: Du kan foreløpig ikke bruke Vipps til å betale for parkeringsgebyr, boligsoneparkering, piggdekkoblat, husleie for kommunal bolig og restskatt.Se eget informasjonsskriv om Vipps og Digipost.

Dersom du ønsker å motta fakturaen på Vipps, må du avslutte AvtaleGiro- eller eFaktura-avtalen i nettbanken din.

Hvis du ikke ønsker å motta faktura i Vipps, må du selv endre innstillingene på appen din. Da går du inn på profil og betalingsvalg. Her velger du mellom motta regninger i Vipps og få eFaktura i Vipps. Ønsker du ikke regning i Vipps, stenger du av for disse velgene i appen. Bruker du ikke andre elektroniske betalingsvalg, vil faktura komme i posten.

Motta regninger i digital postkasse

Du kan også motta faktura i den digitale postkassen Digipost. Tjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig for eBoks. Se eget informasjonsskriv om Vipps og Digipost.

Hvilken konto skal regninger betales til?

Har du behov for at andre enn deg skal motta din regning for kommunale gebyr og eiendomsskatt?

Har du behov for å se regninger du har mottatt fra Bergen kommune?

Alle regninger vi har sendt deg som privatperson eller bedrift finnes på Min side. Informasjon om den tjenesten finner du her.

Vil du benytte tids- og ressursbesparende måter ved betaling av dine regninger?

Alle regninger fra Bergen kommune (ikke skattekrav) skal betales til bankkonto 5210.05.39187. Husk korrekt KID-referanse. Mangler KID, skriv kundenummer oppgitt på regning.

Ved betaling fra utenlandsk bank, bruk en av følgende bankadressekoder for å identifisere mottagende valutabank i Norge:

  • IBAN-kode: NO4752100539187 
  • SWIFT/BIC-adresse: DNBANOKKXXX.

Når forfaller kommunale regninger?

Som hovedregel er forfall for å betale kommunale gebyrer fordelt på fire terminer i løpet av avgiftsåret:

  • 20. februar
  • 20. mai
  • 20. august
  • 20. november

Årsbeløp under kr. 400 forfaller i sin helhet til betaling 20. mai.

Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente med 8 % pr. år. For utsendte varsler belastes gebyr etter inkassolovens regler.

Betalingsutsettelse

Alle fakturaer fra Bergen kommune skal som hovedregel betales i sin helhet innen oppgitt frist. Dersom du av ulike årsaker likevel ønsker å søke om betalingsutsettelse, kan du søke om utsettelse i inntil 3 måneder.

Søknadsskjema for betalingsutsettelse (person)

Søknadsskjema for betalingsutsettelse (organisasjon)

Se regningene dine på Min side