Gå tilbake til:
Du er her:

Dersom du vil at andre enn den som er kunde skal motta faktura fra kommunen, kan du endre dette.

Endring får kun virkning på nye fakturakrav. Ved manglende betaling av faktura, vil purring og varsel om inkasso sendes kunden eller den juridisk ansvarlige for kravet, ikke fakturamottaker.

Endre mottaker av faktura for kommunale gebyr og eiendomsskatt