Gå tilbake til:
Du er her:

Hvis flere eier en eiendom, er det mulig å endre hvilken hjemmelshaver som skal motta faktura fra kommunen. Endringen vil gjelde ved nye fakturakrav.

Dersom eiendommen er solgt på blanco-skjøte, må kopi av salgskontrakt legges ved.

Endre hjemmelshaver for faktura av kommunale gebyrer og eiendomsskatt