Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser en prisliste over kommunale avgifter

Hvert år vedtar bystyret satsene for egenbetaling og gebyrer i Bergen kommune. Her finner du oversikten over hva det koster å bruke kommunens tjenester.

Oversikt over avgifter og egenbetalinger