Gå tilbake til:
Du er her:

KEMNEREN LEGGES NED 1. NOVEMBER

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Kemneren som egen etat blir avviklet. Etter denne datoen blir denne tjenesten blir gitt av Skatteetaten. Les mer hos www.skatteetaten.no og på kommunens nettsider.

En skatteattest er dokumentasjon på innbetalt skatt og merverdiavgift, og skal ikke være eldre enn seks måneder.  

Når trenger du skatteattest?

Leverandører av varer og tjenester må være à jour med sine forpliktelser overfor skattemyndighetene for at de skal kunne få oppdrag fra kommunen, fylkeskommunen eller staten. En del større bedrifter stiller samme krav, herunder må bedrifter fremvise skatteattest dersom de skal være med i en anbudsrunde.

Oppdragsgivere bør be om skatteattest fra sine leverandører slik at en fremstår som en seriøs kjøper av varer og tjenester.

Attest for skatt og merverdiavgift gir en felles oversikt over restanser knyttet til både skatt og merverdiavgift.

Vi gjør oppmerksom på at attesten ikke gir fritak for solidaransvar ved arbeidsleie.

Skatteoppkreveren i kommunen og skattekontoret vil kunne gi nærmere opplysninger rundt ordningen med attest for skatt og merverdiavgift.

Bestill attest for skatt og merverdiavgift