Gå tilbake til:
Du er her:

Dersom du bor i en utleiebolig og mistenker at inneklimaet gjør deg syk, kan du sende en søknad til Miljørettet helsevern og be om hjelp til å få undersøkt boligen. Dette gjelder kun dersom du har legeerklæring som tilsier at det er overveiende sannsynlig at helseplagene skyldes dårlig inneklima.

Slik søker du

Dette gjelder boliger man ikke eier selv. Dersom du selv eier boligen, må du kontakte et privat firma til å gjøre undersøkelsene.

På grunn av begrenset kapasitet kan vi dessverre ikke behandle alle henvendelsene vi får. Vi prioriterer personer som på grunn av helse- eller språkproblemer ikke klarer å ivareta sine rettigheter etter husleieloven.

Søknaden må inneholde kopi av legeerklæring. Søknaden bør inneholde en beskrivelse av problemet, og hva huseier har gjort i saken. Send søknad ved å fylle ut det elektroniske skjemaet.

Du kan også sende til Miljørettet helseverns postadresse: Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen.

Siden søknaden inneholder helseopplysninger bør du ikke sende den på e-post.

Hva kan kommunen gjøre?

Dersom det viser seg at boligen har dårlig inneklima, og det ikke skyldes hvordan boligen blir brukt, kan vi pålegge huseier å rette opp i dette.

Vi kan ikke pålegge huseier å gi deg økonomisk kompensasjon, eller å stille til rådighet en annen leilighet. Dette reguleres av husleieloven, og vi er ikke myndighet etter den loven.

For spørsmål i slike saker, kontakt Husleietvistutvalget

Skjema: Søknad om undersøkelser av inneklima i boliger