Gå tilbake til:
Du er her:
Vipe. Bilde: Frode Falkenberg
Bestanden av viper har hatt en drastisk nedgang i Norge, derfor er det viktig at vi tar hensyn. 

Nedgang i bestanden

Bestanden av vipe i Norge har blitt redusert med om lag 75 posent de siste 20 årene, og dette har også gjort seg til merke på Storetveitmarken. Storetveitmarken har tradisjonelt vært et viktig hekkeområde for denne flotte kulturmarksbetingede vadefuglen, men har de siste årene nærmest vært fraværende her. 

Forstyrres i hekkeperioden

På Storetveitmarken regnes forstyrrelser fra mennesker og løse hunder i hekketiden for å være viktige årsaker til vanskelige hekkeforhold. For at arten fremdeles skal ha mulighet til å bruke marken her som hekkeområde, og for at vi skal kunne ha glede av å se og oppleve vipen som en kjent og kjær fugl, er det viktig at det vises særlig hensyn i hekkeperioden fra april-juni/juli.

I oktober 2018 fattet bystyret tiltak som skal øke bestanden av viper. Bergen kommune har sett eksempler fra Karmøy og Askøy, som å pløye opp enger/åkrer, reetablering av våtmarker og nedbrenning av sitkagran. 

Vis hensyn

Vipeskilt på Storetveitmarken
Vipeskilt på Storetveitmarken
Bilde: Sarah Kvåle Skouen

Hekkeområde for vipe i perioden 1. mars til 15. juli:

  • Hold hunden i bånd!
  • Unngå ferdsel utenfor sti
  • Bruk av modellfly o.l. er forbudt
     

Breeding ground for lapwing from 1 March to 15 July:

  • Please keep your dog on a leash!
  • Please stay within the boundaries of the path
  • Use of model aircraft etc. is prohibited