Gå tilbake til:
Du er her:
skilting i fjellet

Ønsker du å holde et arrangement i byfjellene? Da må du søke til Bymiljøetaten. Flere steder i byfjellene er det tilrettelagt for friluftsaktiviteter, blant annet med egne rasteplasser, godkjente bål- og grillplasser, bord, benker og aktivitetsløype.

Slik søker du om arrangementer på byfjellene

For å søke om arrangementer på byfjellene bruker du det elektroniske søknadsskjemaet. Du finner nyttig informasjon om søknadsprosessen i Arrangementguiden til Bergen kommune.

I søknaden må du fylle ut informasjon om deg selv/organisasjonen, arrangementet du søker om og hvor du ønsker å ha det på byfjellene. Har du behov for kjøretillatelse i forbindelse med ditt arrangement, velger du dette i søknaden. Det samme gjelder for telting. 

Telting i byfjellene

Telting, camping og leirslagning er forbudt i Fløyen-området, med unntak av bestemte områder omkring Skomakerdiket og Fløysletten. I nevnte områder er telting, camping og leirslagning kun tillatt med godkjennelse fra Bymiljøetaten. Ønsker du å søke om telting i forbindelse med ditt arrangement, oppgir du dette i søknaden. I nedslagsfelt til drikkevann kreves separat tillatelse fra Vann- og avløpsetaten. Saksbehandler i Bymiljøetaten koordinerer dette arbeidet og svarer ut søknaden med svar fra Vann- og avløpsetaten.

Ønsker du å overnatte i Tubakuba eller låne kanoer ved Skomakerdiket reserverer du dette gjennom AktivBy.

Salg av forfriskninger eller artikler

Salg er ikke tillatt (med unntak fra Brushytten og stasjonsområdet på Fløyen). Salg av forfriskninger eller artikler i tilknytning til arrangementer, kan unntaksvis tillates etter søknad til Bymiljøetaten. Beskriv dette i søknaden under «beskriv innholdet til arrangementet».

Saksbehandlingstid

Søknader om arrangementer på byfjellene behandles etter bestemmelser og i forvaltningsplaner for byfjellene samt bruksplan for Fløyenområdet. Når søknaden din er vurdert vil du få svar elektronisk. Søknadene behandles fortløpende. For enkelte saker vil normal saksbehandlingstid være opptil fire uker.

 

 

Om arrangementer på byfjellene

Skoleklasser, barnehager, speiderpatruljer og andre mindre grupper som vil benytte Fløyen-området til enkle friluftsaktiviteter, må normalt ikke søke. Slike arrangementer er kun søknadspliktige dersom de er utstyrs- og transportkrevende og/eller er i strid med vanlig bruk eller områdets karakter.

Større arrangementer (over 100 deltakere) er alltid søknadspliktige.

Bålbrenning

Ønsker du å benytte tilgjengelige bålplasser som finnes i byfjellene trenger du ikke melde fra om dette til brannvesenet. Ved bruk av bål/griller skal du som arrangør ta nødvendige forhåndsregler. Gode råd for bålbrenning finner du på Bergen brannvesens nettside.

Markedsføring og reklame

Markedsføring, reklameinnretninger, reklameutstillinger og lignende er ikke tillatt i byfjellene. Bymiljøetaten kan gi tillatelse til at navn/logo/emblem med avgrenset størrelse kan tillates i begrenset omfang. Dette må da være i forbindelse med informasjonstiltak knyttet til Fløyen/byfjellene eller til arrangementer/tiltak som det ellers er gitt tillatelse til.

Mer informasjon om byfjellene

I arrangementsguiden til Bergen kommune finner du informasjon om hva som er tilgjengelig av utstyr som bålplasser, aktivitetsløyper etc. på de ulike stedene på byfjellene.

Du finner og mer informasjon om byfjellene og inspirasjon til turer og bruk på byfjellene sin egen nettside.

Hva er mitt ansvar som arrangør?

Større arrangementer (over 100 deltakere) er alltid søknadspliktige. Ved behandling av søknader kan det settes vilkår om varighet, opprydding, orden, vakthold, renovasjon, transport, tekniske installasjoner, belysning, støy, start/målområde, trase, brannforebygging og liknende, samt krav til separat tillatelse fra Bergens Skog- og Træplantingsselskap, brannvesen, politi eller annen myndighet.

Søknadsskjema for leie av byrom