Gå tilbake til:
Du er her:
Byparken

Byparken regnes som hele strekningen fra biblioteket til Olav Kyrres gate.

Musikkpaviljongen
Musikkpaviljongen
 

Den sentrale delen av byparken, som har røtter tilbake fra Mortmannshagen, er parkanlegget mellom Permanenten og Telegrafbygningen, og mellom Olav Kyrres gate til Christies gate. Musikkpaviljongen troner sentralt på midterste plen, og er på sommeren et svært yndet fotomotiv, omkranset som den er av et bugnende og fargerikt bed av sommerblomster.

Fin sommerdag i byparken
Fin sommerdag i byparken
 

Stort parkrom omkring Lille Lungegårdsvann


Lille Lungegårdsvann med tilgrensende parkanlegg er det største og åpneste området i Den grønne akse. Veggene i rommet kan like mye sies å dannes av de tilgrensende byfjellene som av de omkringliggende fasaderekkene. Mot nordøst og mot øst er dette særlig tydelig. Fjellsiden opp mot Fløirestauranten og den fjernere Ulriken skaper vegger i det store landskapsrommet.

Det mindre parkrommet omkring vannet avgrenses henholdsvis av fasadene i Kaigaten mot nord-øst og av biblioteket i øst. Bybanen representerer også tidvis en avgrensning her.

Mot sør og sør-vest er det Løvstakken og Damsgårdsfjellet som avgrenser det store landskapsrommet, mens «KODE»-byggene og Grieghallen avgrenser det mer intime parkrommet. «KODE»-byggene var inntil nylig kjent som Bergen kunstmuseum.

Mot Lungegårdsvannet vender bygningsfasadene til Kode 2 ( Stenersens samlinger), Kode 3 (Rasmus Meyers samlinger) og Kode 4 (Lysverket).

Promenaden, trerekkene og benkene står fram i full prakt i perioden når kirsebærtrærne blomstrer, vanligvis omkring 17. mai.

Vannet og fontenen

Lille Lungegårdsvann med fontene, Bergen offentlige bibliotek og bibliotekshaven i bakgrunnen.
Lille Lungegårdsvann med fontene, Bergen offentlige bibliotek og bibliotekshaven i bakgrunnen.
 

Vannet har en åttekantet avgrensing og er drøyt 200 meter langt og 150 meter bredt. Vannflaten gir øynene noe å hvile på og enkelte vintre kan trygg is gjøre flaten til en flott skøytearena. Sommerstid vil lyden fra byens traffikk, samtaler og barnerop blande seg med et behagelig jevnt brus fra fontenen. Dagens fontene ble åpnet 23. juni 2004 av byrådsleder Monica Mæland. Fontenen er større enn den gamle og består av 21 dyser som spruter vann i ulike retninger og og 36 lyskastere som lyser opp vannsøylene om kvelden.

Lille Lungegårdsvann var opprinnelig sammenbundet med Store Lungegårdsvann, men sundet ble fylt igjen i 1926. Vannene er i dag forbundet med hverandre gjennom en underjordisk kanal. Vannspeilet til det lille vannet ligger høyere enn det store, som ikke egentlig er et vann, men en fjordarm.

Biologisk mangfold 

To måker ved vannet
 
Bilde: Andrew Buller

Fugler har lagt sin elsk på vannet, og særlig er stokkand, gråmåke, fiskemåke, gråspurv og byduer tallrike på og omkring vannet. Arter som tjeld og makrellterne besøker også vannet hvert år. Noen sjeldenheter pleier også å dukke opp, ikke minst er vannet kjent som lokalitet for den amarikanske ringnebbmåken.

Festplassen
Festplassen
Bilde: Marius Arnfinsen

Festplassen er arealet i Den grønne akse som ble opparbeidet sist. Den åpne steinplassen ligger midt i aksen og heller slakt mot Lille Lungegårdsvann. Overgangen til vannet skjer i form av brede trapper med lav trinnhøyde og store trappeavsatser. Solide materialer, bestandighet og anvendelighet er karakterer for Festplassen, som stod ferdig i 2004.

Tilgrensende parkareal mot nord-øst inneholder kafeen Michelsen med uteservering på sittegrupper over lys grus. En særdeles høy statue av Christian Michelsen står i bakgrunnen, omgitt av en kvadratisk gressplen. Området har ellers små gressplener avgrenset av lave hekker, og mange benker som mange som folk hviler seg på når sola varmer.

Sør-vest for Festplassen er også et tradisjonelt parkanlegg med en noe lavere puls enn i andre deler av aksen. Her kan sitte stille på en benk og betrakte den gullforgylte «Fiskeren» eller den misfornøyde «grinegutten». Om man først er på kunstreise bør en også la seg inspirere av den mindre entydige skulpturen «Rød vind» eller nyte synet av den formfullendte «dansk pige» .

Biblioteksplassen er plenarealet som ligger mellom Biblioteket, Rhododendrariet og Lille Lungegårdsvann. Den sølvglinsende skulpturen av Olav Kyrre dominerer plassen, men plenflaten er også stor nok til at folk kan slå seg ned på gressplenen og lese i en nylånt bok fra biblioteket.

Bibliotekshaven med skulpturen Olav Kyrre
Bibliotekshaven med skulpturen Olav Kyrre
 

 

Blomster i Byparken
 
Bilde: Ann Kristin Loodz

Det legges det stor vekt på bruk av blomster i Byparken. Byrommene prydes av tulipaner, roser, stauder og sommerblomster i blomsterurner og bed. Mange lar seg begeistre av de grønne og blomstrende omgivelsene og følger nøye med på sesongens komposisjoner. Musikkpaviljongen skiller seg ut som den mest fotograferte sammensetningen av sommerblomster i Byparken.

Rhododendrariet

Ved Byparkens hjørne mot Bergen offentlige Bibliotek og Kanalveien er det etablert en eksempelsamling av rhododendronarter. Samlingen ble anlagt i 1989 og har fått navnet Rhododendrariet. Hele 800 eksemplarer av 82 forskjellige arter og hybrider har hatt plass på det beskjedne arealet. Ettersom plantene har vokst til og krever større areal, er det blitt nødvendig å redusere antall eksemplarer og arter noe.

Sæverudmonumentet, et minnesmerke over komponisten Harald Sæverud, laget av Bernard Venet
Sæverudmonumentet, et minnesmerke over komponisten Harald Sæverud, laget av Bernard Venet
 

 

Skulptur av Edvard Grieg laget av kunster Ingebright Vik
Skulptur av Edvard Grieg laget av kunster Ingebright Vik
 

 

Mellom Festplassen og Kaigaten ligger Michelsen. Plassen er oppkalt etter skulpturen av Chr. Michelsen laget av Gustav Vigeland.
Mellom Festplassen og Kaigaten ligger Michelsen. Plassen er oppkalt etter skulpturen av Chr. Michelsen laget av Gustav Vigeland.