Gå tilbake til:
Du er her:
Den Blå steinen på Olav V plass

Byens hjerte hvor to akser krysser hverandre - et naturlig møtested.

Den blå steinen
Et kjent møtepunkt.
Bilde: Emma Furset

 

Selve hjertet i Bergenhus ligger i Kong Olav Vs plass. Her krysser de to sentrumsaksenene hverandre, Den grønne akse og Byromsaksen som strekker seg fra Fløibanestasjon til Johanneskirken. Det er dermed ikke tilfeldig at vi også kan finne byens viktigste – og Norges mest kjente møtested «den blå steinen» - akkurat her.

Folkemylder ved "den blå steinen" på 17. mai.
Folkemylder ved "den blå steinen" på 17. mai.
 

Her er møteplass og myldresone, du vil alltid finne mennesker her. Enten står folk her for å vente på noen, eller de er på vei gjennom byen. Til alle døgnets tider, gjennom alle årets dager. Også for biltraffikken har plassen vært sentral i nyere tid – i form av en rundkjøring som stod før de myke traffikkantene fikk plassen for seg selv.

"Den blå steinen"

Kunstneren Asbjørn Andersen står bak dette verket, og den ble gitt i gave til Bergen kommune fra «O. Kavli og Knut Kavlis almennyttige fond» den 27. mars 1993, i forbindelse med Kavlis 100-årsjubileum.

«Steinen» består av en kjerne i betong, kledd med tunge heller i blå gneis - med navnet Azul Bahia – som er hentet fra Brasil. Steinskulpturen står på en plattform av stein, som igjen står på et solid steinbelegg av rosa granitt og gneis med rosa detaljer. Kong Olav Vs plass er formgitt av landskapsarkitekt Arne Sælen.

Utsikt i fire retninger

Kong Olav Vs plass er for øvrig definert av rommene rundt den. Opp mot teateret strekker Losjebakken seg, og i motsatt retning, mot Byparken og Lille Lungegårdsvann, finner du Ole Bulls plass med fonteneanlegget. Mot Nord-Øst er Torgalmenningen, hvor «Sjøfartsmonumentet» ligger tungt og glinsende mot sjøsiden. Mot sør-vest strekker byrommet seg oppover mot den teglsteinsrøde Johanneskirken på høyden.

Vegetasjon og vann

I kontrast til stein og steingolv er plassen omgitt av en rekke av lindetrær på hver side – i Den grønne aksens retning. Det er to diskrete vannelementer på Kong Olav Vs plass. Fra plassens øverste granittelement renner et vannslør som sildrer over et parti av grovhogd granitt. Ved den «Den Blå steinen», som et motspill til dette, finner du et mindre kvadratisk basseng på 2.8 x 2.8 meter.