Gå tilbake til:
Du er her:

Fredens Bolig er en park ved Krohnengen skole i Bergenhus bydel. Parken slik den er  i dag ble anlagt i 1985. Parken ble delvis rustet opp i 2012, og i løpet av 2022 vil parken bli ytterlig oppgradert. 

Fredens Bolig
Fredens Bolig
Bilde: Bergen Kommune
Mur ved Fredens Bolig.
Mur ved Fredens Bolig.
Bilde: Leiv Haugland

Krohnengen skole benytter parken som en del av sitt uteareal i tillegg til at parken skal gi tilbud til alle aldersgrupper i bydelen.

Fredens bolig er en tidligere gravplass som ble anlagt i 1809 som hjelpekirkegård for Korskirkens landsogn. Siste begravelse fant sted i 1928. Kirkegården ble nedlagt i 1968 og området lagt ut til park.

Trapp i Fredens Bolig.
Trapp i Fredens Bolig.
Bilde: Leiv Haugland

Parken har fremdeles element fra den opprinnelige kirkegården, som muren i naturstein som omkranser hele parkområdet. De største trærne stammer fra da Fredens bolig var kirkegård.

Parken har i dag ballbinge, lekeapparater og en “flowpark” som kom i 2021. Dette er en form for skatepark som er tilpasset flere brukergrupper, som sparkesykkel.

I løpet av 2022 vil parken Fredens Bolig bli pusset opp. Les om arbeidene her.