Gå tilbake til:
Du er her:
Meyerparken

Meyermarken bydelspark ble etablert i 1988 og ligger sentralt i Sandviken. På fine sommerdager ligger mennesker tett i tett og nyter solen, om vinteren akes det og bygges snømenn. Gjennom buekorpssesongen markerer Mathismarkens Bataljon sin tilstedeværelse gjennom sin eksersis.

Fontene
Vannskulpturen beveger på seg ettersom vannet endrer «tyngdepunktet på vektskåla»
Bilde: Gunnar Rise

Stor slette og levende vannkunst

Helt sentralt i parken er en grønn slette på 1.5 mål – velegnet til frisbeekasting, croquet og fri lek. Sletten er omkranset av gangsti og skifer-gangareal som er godt egnet til grilling. Den solrike østvendte skråningen er terassert og todelt av en buet tilkomstvei. Gressarealer, buskfelt, store trær og fine natursteinselementer preger skråningen.

Et annet kjært innslag i parken er en bevegelig fontene - sentralt i en rund plass omkranset av en nøyaktig klippet hekk. På benkene inntil hekken sitter gjerne unge mødre med barnevogn som ser på sine barn som leker med det rennende vannet.

Lekeplassen Lille Sandviken

Lekeplass
Lekeplassen gjenspeiler Sandvikens bylandskap
Bilde: Gunnar Rise

I 2009 ble det utført en rehabilitering i deler av parken. Trappeamfi ble anlagt nord i parken, og lekeområdet ble fornyet. Inspirasjonen til utformingen av lekeplassen er bylandskapet i Sandviken. Landskapet er formet med gummibelegg, hvor husene står på grønne bakker, mens sjøen er visualisert med blått belegg. Sandkassen er plassert inntil bryggen ved «sjøen» der en ved bruk av en vippebom kan heise sand i bøtter.

Bydelsparkens historie

Oversiktsbilde fra Sandviken
Oversiktsbilde fra Sandviken
 

Ladegård, lekeplass og grunn for «husvillebrakker»

Meyermarken var navnet på Otto Meyers eiendom på den tidligere Ladegårdens grunn. Området ble i henhold til reguleringsplanen av 1877 utbygd med brede langsgående gater og mange bratte sidegater. Fra 1909 til 1911 ble et åpent område mellom Ladegårdsgaten, Absalon Beyersgate og Øvre Sandviksvei opparbeidet av kommunen til lekeplass. Rennebanen var lenge uoffisielt navn på lekeplassen, hvor barna brukte kjelker og krøbber (kraftig kjelke) som farkoster om vinteren. Etter bybrannen i 1916 ble det reist såkalte husvillebrakker og halvpermanente boliger her. 23 brakker med i alt 60 leiligheter ble revet i 1984. Det lokale engasjementet for å reetablere parken var stort, som resulterte i åpning av den ni mål store Meyermarken bydelspark i 1988.