Gå tilbake til:
Du er her:
Fremst: Skulpturen Mor og barn av Gustav Vigeland. Bak: Ynglingen av Ingebrigt Vik. Teaterparken.

Teaterparken er endepunkt i den grønne akse og ligger foran teateret Den nasjonale scene.  

Teaterparken på en solrik dag.
Teaterparken på en solrik dag.
Bilde: Gunnar Rise

Teaterparken stod ferdig i 1909 samtidig med det nye teateret. Teateret er utført i jugendstil, tegnet av arkitekt Schou, og parken var en tilhørende jugendpark planlagt av Ingolf Eide og betalt av Det nyttige selskab.

Endringer siden 1909

Parken har gjennomgått flere forandringer etter 1909, blant annet etter bybrannen i 1916. Det at Bergen kommune i 1919 overtok forvaltningen av parken, utløste også sine endringer. Da var det Bygartner Georg Rosenkilde, sammen med arkitekt Schou, som stod for planleggingen.

Parkmøblementet har gått gjennom en forenkling fra jugendstil til funkis, og av vedlikeholdshensyn har kanter og dekker i parken blitt endret, hekker er senket og plantebed er redusert.

Folks bruk av parken har endret seg siden 1909. I dag brukes plenene mer til soling enn for bare ti år siden. Folk virker mindre sjenerte i forhold til å kle av seg! I teaterparken er det også blitt et vanlig innslag med slakk-line gåing mellom parktrær.

 

 

I 1993 ble parken fredet sammen med teaterbygningen. Generelt går fredningen av parken ut på «å bevare parkanlegget rundt bygningen gjennom å opprettholde struktur og beplantning samt forhindre oppsetting av bygninger, kiosker etc. På samme måte som teateret nå restaureres og tilbakeføres til det opprinnelige preget er det en målsetting at også parken blir tilbakeført og stelt i henhold til tidligere tradisjon».

Planting av blomster i Teaterparken.
Planting av blomster rundt Mor og Barn skulpturen av Gustav Vigeland.
Bilde: Nina Blågestad

Teaterparken har nå et stort behov for rehabilitering. Dreneringsanlegget må fornyes, uformelle ganglinjer må håndteres og den opprinnelige vegetasjonen må tas mer vare på.

Forstudie før rehabilitering

Parkens historie er ikke godt dokumentert, og av den grunn har kommunen satt i gang en forstudie som går igjennom den historiske utviklingen av parken. Hva skjedde når, og hvorfor skjedde det? Den oppdaterte kjennskapen til parkens historie skal tillegges vekt med hensyn til hvordan rehabiliteringen av parken skal foregå.

Studien har avdekket de ulike utviklingsstadiene i parken, hvordan de opprinnelige planene og plantelistene var og hvordan dagens løsninger er kommet til. Opprinnelig gikk for eksempel trikken diagonalt gjennom parken, mens etter bybrannen i 1916 ble trikken lagt rundt parken - som gjorde parken helere og grønnere. Andre endringer inkluderer de mange skulpturene som er tilført parken etter åpningen i 1909. Det meste av tresjiktet er opprinnelig, mens noe er fjernet og flyttet på.