Gå tilbake til:
Du er her:
Miljøkajakken

Bergen kommune tilbyr gratis utlån av kajakker.

Hva er Miljøkajakken?

Bergen kommune har kjøpt fem kajakker som alle kan låne gratis. Betingelsen er at du plukker litt boss på padleturen.

Målet med Miljøkajakken er todelt. For det første ønsker kommunen å gi enkel tilgang til aktive opplevelser på sjøen. For det annet bidrar du som låner Miljøkajakken til å rydde opp i marin forsøpling.

Praktisk informasjon

Foreløpig er tre miljøkajakker tatt i bruk. Disse ligger i Store Lungegårdsvann på baksiden av ADO arena.

For å bestille går du inn på nettsiden greenkayak.org og klikker deg frem til ADO arena. Der velger du dato og klokkeslett

Én bestilling gjelder automatisk for to personer og for inntil to timer bruk av kajakken.

Når du skal padle, går du til resepsjonen i ADO arena. Der får du utlevert årer, redningsvester, nøkler og utstyr til å plukke boss.

Etter padleturen veier du avfallet med en medfølgende vekt og kaster bossekken i konteineren som er plassert like ved kaien ved ADO arena. 

Vilkår

Miljøkajakkene er brede og stabile. De aller fleste vil klare å manøvrere dem uten spesielle forkunnskaper. Dersom det likevel skulle skje uhell, er brukerne forsikret av Bergen og Omland Friluftsråd, som administrerer ordningen på vegne av Bergen kommune.

Minst en person må være over 18 år.

Du må være svømmedyktig.

Før padleturen må du skrive under på et egenerklæringsskjema.

Har du spørsmål?

Miljøkajakken administreres av Bergen og Omland Friluftsråd, som kan kontaktes på telefon 55 39 29 50, eller epost til firmapost@bof.no.

Her bestiller du kajakk