Gå tilbake til:
Du er her:
Feier

Bergen brannvesen utfører feiing og tilsyn. Vi går alltid uniformert og bærer synlig ID-kort.

Ved feiing fjernes sot og bek. Dette reduserer faren for brann i skorsteinen. Hvor ofte det skal feies, avhenger av hvilken type skorstein og ildsted du har i boligen. Dette gjelder også fritidsboliger. 

Varsel per SMS eller brev

Har du mottatt varsel om feiing fra brannvesenet per SMS eller brev?
Sjekk at varselet kommer fra et trygt nummer.

Endring av tidspunkt

Hvis tidspunktet ikke passer, kan du gjøre ny avtale. Bruk telefonnummeret som er oppgitt i varselet.

Dette må du gjøre før feieren kommer

Det er ditt ansvar som eier å legge til rette for at brannvesenet har sikker tilkomst til skorsteinen. Du må huske å sette frem ubrennbar beholder til soten. Ved feiing må trekkventiler, spjeld og ovnsdører være lukket. Ikke fyr den dagen feieren kommer, sentralfyr og oljeovner må også være slukket.

Ildstedet må være registrert

Du må ha registrert ildstedet ditt for å motta tjenesten. Har du ikke mottatt varsel fra oss kan det være at ditt ildsted ikke er registrert. Da må du melde fra via dette skjemaet. Det gjelder også dersom du har installert et nytt ildsted.