Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljøetaten overtar offentlig regulerte veier til drift, forvaltning og vedlikehold når disse er opparbeidet i tråd med gjeldende reguleringsplan og godkjente tekniske planer.

Kriterier for kommunal overtakelse av vei

Veiareal bli overtatt til kommunal drift, forvaltning og vedlikehold når:

  • tekniske planer er godkjent av Bymiljøetaten.
  • veiarealene er ferdig opparbeidet og godkjent i henhold til tekniske planer.
  • veigrunnen er vederlagsfritt overskjøtet til kommunen.
  • overleveringsbefaring er gjennomført uten anmerkninger, alternativt at anmerkninger utbedres etter avtale med Bymiljøetaten.

For detaljert beskrivelse om krav til utforming og standard, se lover og retningslinjer under «Vegnormer for Bergen kommune».

Slik søker du

Søknaden må inneholde tekniske planer for vei i henhold til avsnitt om «Krav til planmateriell» i «Vegnormer for Bergen kommune» og «Håndbok R700».