Gå tilbake til:
Du er her:
Oljeutskiller

Virksomheter som slipper ut oljeholdig avløpsvann skal installere oljeutskiller.

 

Søknad og registrering av oljeutskiller

Registrering av oljeutskiller

Utarbeiding av nye skjema for søknad for oljeholdig avløpsvann er under arbeid. I mellomtiden, bruk registreringsskjema som søknadsskjema. Ta kontakt med saksbehandler dersom det er spørsmål til søknaden.

Dokumenter som skal legges ved er:

- FDV-dokumentasjon for oljeutskilleranlegget inklusiv prøvetakingskum,

- Dimensjoneringsgrunnlag ihht NS-EN 858,

- Situasjonskart/ledningskart i M 1:500 med oljeutskilleranleggets plassering, tilknytningspunkt til offentlig nett, samt alle sluk o.l. som drenerer til oljeutskilleranlegget,

- Kopi av avtale for tømming, kontroll og vannprøve for oljeutskiller. Dersom søknaden sendes inn tidlig i prosjekteringsfasen, kan avtalen ettersendes.

Bergen kommune implementerer krav til gjennomføring av 5-årskontroll for oljeutskilleranlegg. Mer informasjon kommer.’

 

Behandlingstid

Vi beregner seks uker saksbehandlingstid.