Gå tilbake til:
Du er her:
Oljeutskiller

Virksomheter som slipper ut oljeholdig avløpsvann skal installere oljeutskiller.

Alle virksomheter med storkjøkken og næringsmiddelindustri skal installere fettutskiller, for å hindre at offentlig og privat ledningsnett går tett.