Gå tilbake til:
Du er her:
vannmåler

Er du husholdningsabonnent kan du velge om du vil ha målt eller stipulert forbruk. Med vannmålerkalkulatoren kan du se om det lønner seg med målt forbruk for deg. 

Næringsabonnenter og næringseiendommer  skal ha installert vannmåler og betale årsgebyrets forbruksdel etter målt forbruk.

Hva gjør jeg for å få vannmåler?

Vannmålerinstallasjoner skal utføres av et godkjent foretak, og vannmåleren skal installeres etter Bergen kommune sin Norm for vannmålerinstallasjoner. Vi bestemmer type, plassering og størrelse på vannmåleren.

For eiendommer med flere bruksenheter (seksjonerte fleretasjes bygninger, blokker og lignende) vil vi forholde oss til hovedmåler montert ved hovedinntaket før første koblingsledning.

Du er selv ansvarlige for årlig avlesning og forbruk. For å oppdage eventuelle lekkasjer tidlig er det lurt å lese av vannmåler jevnlig (uke eller måned).

Ønsker du å gå over til målt forbruk, må du fylle ut søknadsskjema, som vil bli tatt hånd om av Vann- og avløpsetaten.

Når vi har behandlet og godkjent søknaden vil du få tilsendt en "Vannmåler-pakke". Her får du informasjon og alle skriv som er nødvendig for å få installert vannmåler. Bindingstid ved overgang til målt forbruk er ett år.