Gå tilbake til:
Du er her:
Håsteinerparken

Bergen kommune har vedtatt kommunedelplan overvann, som legger føringer for hvordan overvann skal håndteres framover. I forbindelse med implementering av planen inviterer vi bransjen til en gjennomgang av planen og workshop om temaet.

Program

Når: 5.des 2019 kl. 08.30 – 12.00
Hvor: Svartediket vannbehandlingsanlegg, Stemmeveien 41

08:30 - 10.30:
1. Kommunedelplan for overvann

  • Hva og hvorfor
  • Hva er nytt, hva er som før
  • Eksempler på overvann i arealplaner

2. Plan-nytt

  • Nytt om overvann i plan- og bygningsloven og statlige planretningslinjer
  • Bestemmelser i KPA med betydning for overvann
  • Bruk av arealformål, hensynssoner og bestemmelser

3. Vassdrag, overvann og områdeplanlegging

  • Bekkeåpninger
  • Vassdrag i områdereguleringsplaner

Spørsmål og diskusjon

10:30 - 11:30:
Workshop – Tverrfaglige grupper Casearbeid – grupper

11:30 - 12:00:
Oppsummering av det viktigste ved KDP overvann
- spørsmål og svar

 

Meld deg på her