Gå tilbake til:
Du er her:
Håsteinerparken på Laksevåg

Kommunedelplan for overvann skal ivareta overvannshåndtering i arealplanleggingen. Vi må planlegge arealer slik at de sikres mot skader som følge av oversvømmelse/flom og klimaendringer.

Kommunedelplan for overvann

Hensikten med planen er å ivareta overvannshåndtering i arealplanleggingen. Vi må planlegge arealer slik at de sikres mot skader som følge av oversvømmelse/flom og klimaendringer.

I tillegg har overvann en stor betydning for biologisk mangfold, blå-grønne løsninger og utforming av byrom.

Overvann kan også inneholde forurensning. Flere myndigheter forvalter regelverk og er ansvarlig for rammebetingelser som gjelder for kommunens håndtering av overvann. Videre vil ulike etater i kommunen være involvert i overvann avhengig av overvannets betydning i de ulike sakene.

Kommunedelplan for overvann skal samordne og ivareta kommunens interesser og ansvar innenfor temaet.

Blågrønt temakart

 

DET BLÅGRØNNE TEMAKARTET viser de ulike byggesonene i tråd med kommuneplanen, med de blågrønne strukturene oppå.

Kartet er interaktivt, du kan zoome i kartet og trykke for å få opp informasjon om de enkelte kartelementene.

Kart - Kommunedelplan for overvann/ Avrenningskart

Kart for Kommunedelplan for overvann er en samling av «overvannsdata/ overvannsinformasjon» fra en rekke ulike kilder. 

Data i kartet er til informasjon (avrenningslinjer) og retningsgivende (blågrønne forbindelser). Informasjonen er ikke uttømmende eller på noen måte komplett til å gjøre fullstendige overvannsanalyser i arealplanlegging, men vil i seg selv avdekke hvor temaet må utredes videre. Kartet er en oversikt over den informasjonen kommunen har.