Gå tilbake til:
Du er her:
Håsteinerparken på Laksevåg
Kommunedelplan for overvann skal ivareta overvannshåndtering i arealplanleggingen. Vi må planlegge arealer slik at de sikres mot skader som følge av oversvømmelse/flom og klimaendringer.

Kommunedelplan for overvann

Hensikten med planen er å ivareta overvannshåndtering i arealplanleggingen. Vi må planlegge arealer slik at de sikres mot skader som følge av oversvømmelse/flom og klimaendringer.

I tillegg har overvann en stor betydning for biologisk mangfold, blå-grønne løsninger og utforming av byrom.

Overvann kan også inneholde forurensning. Flere myndigheter forvalter regelverk og er ansvarlig for rammebetingelser som gjelder for kommunens håndtering av overvann. Videre vil ulike etater i kommunen være involvert i overvann avhengig av overvannets betydning i de ulike sakene.

Kommunedelplan for overvann skal samordne og ivareta kommunens interesser og ansvar innenfor temaet.

Blågrønt temakart

 

DET BLÅGRØNNE TEMAKARTET viser de ulike byggesonene i tråd med kommuneplanen, med de blågrønne strukturene oppå.

Kartet er interaktivt, du kan zoome i kartet og trykke for å få opp informasjon om de enkelte kartelementene.