Gå tilbake til:
Du er her:
KPA illustrasjon

Kommuneplanens arealdel gir rammer for fremtidig arealbruk og består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

KPA2018

I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en arealdel for hele kommunen. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

19. juni 2019 vedtok bystyret Kommuneplanens arealdel 2018-2030, KPA2018.

Se egen temaside for KPA2018, der finner du også sentrale dokumenter, veiledere, kart og bestemmelser.

 

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for nye tiltak og ny arealbruk. Den skal også angi hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.

Plankart og bestemmelser er juridisk bindende.

 

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Telefon kundesenter 55 56 63 10 

Besøksadresse: Johannes Bruns gate 12

Grunnet innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med 29. oktober inntil videre. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00. 

Du kan også sende spørsmål angående KPA2018 direkte via e-post kpa2018@bergen.kommune.no