Gå tilbake til:
Du er her:
ill

Meldeplikt etter vannressursloven

Skal du etablere energibrønn for å installere bergvarmepumpe må du melde det inn til Vann- og avløpsetaten på e-post  vann.avlop@bergen.kommune.no .

Meldingen skal inneholde kart som viser plassering av energibrønnen og eksisterende VA-anlegg.

Kart bestiller du her:  Presiser at det er i forbindelse med etablering av energibrønn.

n
Energibrønn, lukket system.
Bilde: Lundqvist, NGU

 Viktig informasjon om boring av energibrønn .