Gå tilbake til:
Du er her:

Gjelder foretak som skal etablere nye hovedledninger/anlegg eller legge om  eksisterende kommunale ledninger/anlegg.

Supplerende dokumentasjon

Ved behov for å sende inn mer informasjon i saken, kan du benytte skjemaet Supplerende dokumentasjon

Søknadsvedlegg

På startsiden kan du velge om det gjelder en uttalelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse eller innsendelse av detaljplaner/komplett søknad.

Ha vedleggene klare før du starter utfylling av skjemaet. Krav til vedlegg finner du veiledningsbrosjyren


 

 

Behandlingstid

Bergen Vann har fire ukers saksbehandlingstid fra komplett søknad.

Søk om å opparbeide hovedledninger til offentlig drift og vedlikehold