Gå tilbake til:
Du er her:
Tømming av septik.

Alle slamavskillere tilkoblet avløp fra bolig skal tømmes en gang hvert annet år i samsvar med kommunens forskrifter.  Kostnaden for denne tjenesten er fordelt over de kommunale gebyrene.

Hvor ofte tømmes slamavskillerne?

For helårsboliger er det krav om at tankene skal tømmes minimum hvert 2. år. For fritidsboliger er kravet minimum hvert 4. år. Bergen Vann forhandler frem avtaler med tømmeoperatører, og bestilling av tømming blir sendt til de etter hvert som tankene skal tømmes. For tiden er det Norva24 som utfører denne tjenesten for oss. 

Alle med septiktank får varsling fra tømmeoperatøren i forkant av planlagt tømming. Det skjer enten ved e-post, SMS eller brev i posten. Dere må da sørge for at septiktanken er lett tilkommelig. Tømmeoperatørene rapporterer tilbake til oss i Bergen Vann etter hver tømming, og dette registreres i våre systemer.

Har du spørsmål tilknyttet tømming, ta kontakt med Bergen Vann sitt kundesenter på 55 56 60 00 eller sende mail til septikk@bergen.kommune.no

 

Pris og bestilling av ekstra tømming

Kostnadene (tømmeavgiften) for denne tjenesten er fordelt over de kommunale gebyrene. Man betaler altså ikke en engangssum ved hver tømming. 

Ekstra tømming

Enkelte boliger har eldre eller underdimensjonerte slamavskillere. Det kan da være behov for ekstra tømminger. Dette kan bestilles hos septikk@bergen.kommune.no. Eier av slamavskilleren står selv for denne kostnaden. 

Vi sender bestillingen videre til den tømmeoperatøren vi til enhver tid har avtale med. Anbefaler allikevel at dere innhenter pris fra andre aktører for å få best mulig pris, da våre avtaler kun er knyttet til de ordinære tømmingene. 

Priser på vann- og avløpstjenester finner du her

Rørleggermelding