Gå tilbake til:
Du er her:
Berggensmodellen

Det er ikke tillatt for privatpersoner, borettslag eller bedrifter å benytte hydranter til vannuttak. Godkjente firma kan benytte egne kommunale vannposter. Søk her.

Vannuttak for godkjente firma

Bergen kommune har kommunale vannposter som kan benyttes av godkjente firma. Det er ikke lov for privatpersoner å hente vann fra vannpostene. Firma som vil benytte seg av kommunens vannposter, må søke om godkjennelse fra Bergen Vann.

Faste vannposter som godkjente firma kan benytte seg av vil blant annet lette arbeidet med å holde kontroll på vannuttaket som blir gjort.

Feil på hydranter kan være kritisk

Hydranter skal ikke brukes til spyling av plasser, gater og lignende. Hverken privatpersoner, borettslag eller bedrifter har anledning til å benytte hydranter til vannuttak. Ved feil bruk kan hydranten :

  • svikte når brannvesenet har bruk for slukkevann
  • få tilbakeslag av forurenset vann inn på vannledningsnettet og spre smitte 
  • bli sprengt av frost

Pris

Foreløpig er tjenesten gratis.