Gå tilbake til:
Du er her:

I Bergen er ferie- og fridager som oftest felles for alle kommunale skoler og barnehager. Din barnehage eller skole kan likevel ha lagt sine planleggingsdager til andre datoer. Slike endringer skal være bestemt innen 31. januar for kommende skoleår.

Skolestart

Første skoledag for elever i grunnskolen høsten 2019 er fredag 16. august. Oppstart og avslutning av skoleåret kan ikke bli endret av den enkelte skole.

Søk om permisjon

Foresatte kan søke om permisjon fra skolen for sine barn. Mer informasjon og søknadskjema finner du på innbyggerhjelpen Permisjon fra skolen.

Kontakt

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Telefon: 55 56 55 56
E-post: barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no

Finn ferie og fridager for din skole