Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunikasjonsløsningen i Vigilo er deaktivert inntil videre. Informasjon mellom hjem og skole må nå gå via andre kanaler, som eposterog ranselpost. I og med at itslearning henter data fra Vigilo, er også denne foreldreportalen stengt.

Bruk kontaktskjema ved personopplysninger

Ved kontakt med skolen eller barnehagen om personlige opplysninger om barna, oppfordrer vi sterkt til å bruke kontaktskjema. Det finner du under menypunktet "Kontakt" på den enkelte skolen/barnehagens nettside. Du finner de også på denne siden under avsnittet "lenker til kontaktskjema".

Her logger du inn med Minid eller Bankid. Ved å benytte seg av kontaktskjema sikrer man en trygg behandling av opplysningene som blir sendt inn til den enkelte skole eller barnehage.

Lenker til kontaktskjema

Kontaktskjema for kommunale skoler: Trykk her

Kontaktskjema for kommunale barnehager: Trykk her