Gå tilbake til:
Du er her:

Alle skoler skal gi tilbud om rådgiving. Du kan få råd om personlige, sosiale og følelsesmessige problemer som kan ha noe å si for opplæringen eller hvordan du har det på skolen. Du kan også få råd om videre utdanning og fremtidige yrkesvalg.

Om tilbudet

Både du og foreldrene dine skal få informasjon om at skolen har tilbud om rådgiving. Du kan få råd og hjelp hvis du har personlige problemer eller hvis du synes det er vanskelig å finne deg til rette på skolen. Skolen kan også hjelpe deg med å ta kontakt med andre hjelpeinstanser hvis du trenger det. Denne rådgivingen kalles sosialpedagogisk rådgiving.

 På ungdomstrinnet skal du få hjelp til å ta avgjørelser som gjelder videre utdanning og fremtidige yrkesvalg. Skolen kan organisere rådgiving om utdanning og yrkesvalg individuelt eller i små grupper. Denne rådgivingen kalles utdannings- og yrkesrådgiving.

 Både sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving skal hjelpe eleven med å finne seg til rette på skolen og gjøre gode valg om utdanning og yrke.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontakt

Ta kontakt med læreren din eller rektor på skolen din hvis du trenger mer informasjon.

Nyttig innhold