Gå tilbake til:
Du er her:

Foresatte til elever i grunnskolen kan undervise egne barn hjemme. Kommunen kontrollerer opplæringen til barn og unge som ikke går på skole. Melding om privat hjemmeundervisning sendes til  Etat for skole og elevens skole.

Kriterier for hjemmeundervisning

Kommunen krever ikke at du har formell pedagogisk kompetanse. Innholdet i undervisningen må følge opplæringsloven. Du melder skriftlig ifra til kommunen dersom du skal starte med hjemmeundervisning. Kommunen har ikke plikt til å holde barna med lærebøker eller annet undervisningsmateriell når de mottar hjemmeundervisning. Foresatte har heller ikke rett på økonomisk kompensasjon fra kommunen, dersom de underviser egne barn hjemme.

Vi krever at barnet begynner på skolen, dersom ikke kravene til hjemmeundervisningen blir fulgt.  

Privat hjemmeundervisning må være adskilt fra skolevirksomhet. Skal du undervise andre barn enn dine egne, må Kunnskapsdepartementet godkjenne drift av skole.

Bestemmelsene om spesialundervisning og individuell vurdering (karakterer) gjelder ikke for barn som blir undervist hjemme.

Melding om privat hjemmeundervisning sendes til elevens nærskole og  Etat for skole

Lover og retningslinjer

Opplæringsloven §§ 2-1, 2-13 og 14-3

Lover

Retningslinjer

 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontakt

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett - Etat for skole

E-post:  barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no