Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har flere forsterkede skoler med en egen avdeling for elever med utviklingsforstyrrelser, utviklingshemming eller andre omfattende og vedvarende lærevansker.

Siden er under arbeid i forbindelse med søknadsprosess for skoleåret 2022-2023. Søknadsfrist vil være 01.12.21.

Om tilbud i forsterket avdeling

Alle barn er i utgangspunktet elev ved sin nærskole og har rett til å få sin opplæring der.  Elever med omfattende lærevansker eller utviklingshemming kan søke om plass i en forsterket avdeling på en av kommunens forsterkete skoler. Det er ingen lovfestet rett til et slikt tilbud.   

De forsterkete skolene kan ta imot elever fra hele byen. Dette er et spesialundervisningstilbud i sin helhet. Det er derfor forbeholdt elever med et helhetlig behov. Gruppene har et begrenset antall plasser.

De forsterkete skolene er:

 • Landås skole (barneskole)
 • Loddefjord skole (barneskole)
 • Kalvatræet skole (barneskole)
 • Nordnes skole (barneskole)
 • Tveiterås skole (kombinert skole)
 • Hop oppveksttun skole (ungdomsskole)
 • Rothaugen skole (ungdomsskole)
 • Sandgotna skole (ungdomsskole)
 • Åstveit skole (ungdomsskole)
 • Ortun skole (ungdomsskole)
 • Ytrebygda skole (ungdomsskole)

Søknadsprosess

Ta kontakt med nærskole, barnehage eller Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for mer informasjon om tilbudene og søknadsprosessen.

Du trenger en sakkyndig vurdering fra PPT som beskriver barnets behov. I tillegg skal nærskolen redegjøre for skolens muligheter for å tilrettelegge opplæringen. Begge deler må du legge ved søknaden.  Du kan også legge ved andre relevante vedlegg dersom disse er viktige for å opplyse mest mulig om barnets opplæringsbehov.

Søknadsfrist er 1. desember 2021. Det vil i medio november komme en digital søkerløsning.

Skolen kan også sende søknaden med vedlegg digitalt til Etat for spesialpedagogiske tjenester i BK360.

Saksbehandling

Søknaden blir behandlet av Etat for spesialpedagogiske tjenester i samarbeid med PPT og rektorene ved de forsterkete skolene. Søkernes behov og ønsker, ledig kapasitet og geografisk avstand er viktige momenter ved tildeling av plass.

Vedtak om plass i forsterket avdeling er et enkeltvedtak. Det blir sendt til foresatte med kopi til elevens nærskole, den forsterkete skolen og PPT.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon kan du ta kontakt med:

Søknadsskjema publiseres snart