Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har flere forsterkete skoler med en egen avdeling for elever med omfattende lærevansker eller utviklingshemming. 

Om tilbud i forsterket avdeling

Alle barn er i utgangspunktet elev ved sin nærskole og har rett til å få sin opplæring der.  Elever med omfattende lærevansker eller utviklingshemming kan søke om plass i en forsterket avdeling på en av kommunens forsterkete skoler. Det er ingen lovfestet rett til et slikt tilbud.   

De forsterkete skolene kan ta imot elever fra hele byen. Dette er et spesialundervisningstilbud i sin helhet. Det er derfor forbeholdt elever med et helhetlig behov. Gruppene har et begrenset antall plasser.

De forsterkete skolene er:

 • Landås skole (barneskole)
 • Loddefjord skole (barneskole)
 • Kalvatræet skole (barneskole)
 • Nordnes skole (barneskole)
 • Tveiterås skole (kombinert skole)
 • Hop oppveksttun skole (ungdomsskole)
 • Rothaugen skole (ungdomsskole)
 • Sandgotna skole (ungdomsskole)
 • Åstveit skole (ungdomsskole)
 • Ortun skole (ungdomsskole)
 • Ytrebygda skole (ungdomsskole)

Søknadsprosess

Ta kontakt med nærskole, barnehage eller Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for mer informasjon om tilbudene og søknadsprosessen.

Du trenger en sakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler opplæring i forsterket avdeling. I tillegg skal nærskolen redegjøre for skolens muligheter for å tilrettelegge opplæringen. Begge deler må du legge ved søknaden.  

Søknadsfrist er 15. februar.

Søknaden sender du til:
Bergen kommune, Etat for spesialpedagogiske tjenester
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandling

Søknaden blir behandlet av Etat for spesialpedagogiske tjenester i samarbeid med PPT og rektorene ved de forsterkete skolene. Søkernes behov og ønsker, ledig kapasitet og geografisk avstand er viktige momenter ved tildeling av plass.

Vedtak om plass i forsterket avdeling er et enkeltvedtak. Det blir sendt til foresatte med kopi til elevens nærskole, den forsterkete skolen og PPT.

Personvern

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontaktinformasjon

For mer informasjon kan du ta kontakt med:

 • Rektor ved elevens hjemmeskole.
 • Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett. Etat for spesialpedagogiske tjenester. Kontaktperson er Linda Guttormsen. Telefon: 55562457. E-post: linda.guttormsen@bergen.kommune.no
Opptak i særskilte tilbud for elever med store lærevansker/utviklingshemming