Gå tilbake til:
Du er her:

I Bergen kommune er opplæring i og på tegnspråk lagt til Nattland oppveksttun.  Der får elevene et tegnspråklig miljø hvor de kan utvikle språket sitt. Samtidig er de inkludert i de ordinære gruppene så langt som mulig. 

Søknadsprosess

Eleven må ha tegnspråk som førstespråk eller ha en sakkyndig vurdering som anbefaler opplæring i og på tegnspråk.

For barn fra Bergen kommune er det Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) ved Pedagogisk psykologisk senter Sør (PPS Sør) som utarbeider sakkyndige vurderinger.  Audiogram må være med i søknaden. Foresatte og elev søker i samarbeid med hjemmeskolen.

Du søker via eget skjema. Fristen er 15. februar.

Søknaden sender du til:
Bergen kommune
Etat for spesialpedagogiske tjenester
Postboks 7700
5020 Bergen

Barn fra andre kommuner kan også søke plass ved Nattland oppveksttun – skole.  Da skal barnets hjemkommune søke om plass og inngå en avtale med Bergen kommune.

Lover og regler

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontaktinformasjon

For mer informasjon kan du henvende deg til:

  • Nattland oppveksttun – skole ved rektor. Telefon: 53 03 06 00
Søknad om opplæring i og på tegnspråk ved Nattland skole