Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har ansvar for å vurdere søknadar om å tilpasse skulebygg for funksjonshemma saman med Etat for bygg og eiendom. Skulane må gi beskjed, dersom dei har fått eller vil få nye elevar frå skulestart hausten 2019 som krev at bygget blir spesielt tilpassa.

Søknadsprosess

Søknaden med dei nødvendige omtale av behov for tilpassing sendar du til på til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett på e-post: barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no. Hugs å merke søknaden med saksnummer.

Personvern

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontaktinformasjon

Seksjon for strategi og utredning
Kontaktperson: Merete Bogen, seksjonsleder. E-post: merete.bogen@bergen.kommune.no

Besøksadresse: Nøstegaten 58A