Gå tilbake til:
Du er her:

Voksne bosatt i Bergen kan få tilbud om kartlegging av lese-, skrive- og matematikkvansker ved Bergen Voksenopplæring.

Personer som opplever at de har lese-, skrive-, eller matematikkvansker, kan ta direkte kontakt med oss.

Lese- og skrivevansker

Personer med lese- og skrivevansker kan ha lav lesehastighet, vansker med ordavkoding og rettskrivingsvansker.

Vanskene kan være spesifikke eller generelle. Ved spesifikke lese- og skrivevansker er det dysleksi som er den direkte årsaken til at du strever med å lese og skrive. Vanskene er da vedvarende. Generelle lese- og skrivevansker kan skyldes forhold som for eksempel mangelfull opplæring og vansker med konsentrasjon.

Vi har også et samarbeid med Universitetet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet. De henviser direkte til oss når studenter har behov for kartlegging. Studenten må selv initiere dette ved å henvende seg til studieadministrasjonen på sitt utdanningssted.

 

Matematikkvansker

Personer med matematikkvansker har ofte manglende grunnleggende ferdigheter i matematikk på grunnskolenivå. Vi kan si at de har flere "hull" i sin kompetanse. Hvor disse "hullene" er, kan vi få en oversikt over gjennom kartlegging av matematikkferdighetene. I noen tilfeller er matematikkvanskene spesifikke, dyskalkuli. Dette vil kunne vise seg gjennom kartlegging.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Søknad om utredning for voksne, lesing, skriving,matematikk